Forsøg i Sverige: Anmeldere kan sende billeder til alarmcentralen

Når medarbejderne på alarmcentralen Göteborg skal visitere 112-opkald om sygdom og tilskadekomst, så vil de fremover kunne støtte sig til billeder, som anmelderne indsender via deres smartphones. Der er tale om et forsøg, der i løbet af det næste halve år skal afklare, om muligheden for at indsende billeder øger kvaliteten af visitationen.

Det er seks alarmoperatører og en sygeplejerske hos SOS Alarm i Göteborg, som nu får mulighed for at bede anmeldere om at indsende billeder, hvis de vurderer, at et billede af patienten eller skadestedet vil gøre det lettere at foretage en korrekt visitation af 112-opkaldet.

Ordningen forudsætter, at anmelderen har en smartphone med kamera. Alamcentralen sender så en sms til anmelderen med instruktioner om, hvordan billedet indsendes, og når det er modtaget, vises det i høj opløsning på alarmoperatørens skærm. Her vil alarmoperatøren f.eks. også kunne zoome ind på billedet.

Der er tale om et forsøg, der afsluttes om et halvt år.

Annonce