Indsættelse af ambulancefly vil koste op til 19 mio. kr. om året

Arkivfoto: Flemming Krog

Når bornholmske patienter skal transporteres liggende til behandling på Sjælland, så giver det en helt særlig udfordring, hvor en ambulance fra Bornholm sejler med færgen til Ystad i Sverige, og dér overføres patienten til en ambulance, der er kørt fra Sjælland til Ystad. Men beregninger viser, at indsættelsen af et ambulancefly med én daglig afgang vil koste op til 19 mio. kr.

Akutte patientoverførsler fra Bornholm sker med akutlægehelikopter eller Forsvarets redningshelikoptere. Årligt er der dog over 100 patientoverførsler, som ikke er akutte, men stadig skal ske liggende – og til de ture anvendes ambulancer.

I dag er proceduren, at en ambulance fra Bornholm transporterer patienten med færge fra Rønne til Ystad i Sverige. Her venter der så en ambulance eller et køretøj til liggende sygetransport, der er kørt fra Sjælland, og i særlige faciliteter i Ystad bliver patienten overført til den anden ambulance.

Konsekvensen er, at den bornholmske ambulance er taget ud af beredskabet i 5-6 timer. Akutberedskabet i Region Hovedstaden planlægger derfor ikke med mere end én overførsel med færge pr. vej pr. dag, og der disponeres dermed heller ikke to ambulancer samtidig på én færge. Dermed tages der hensyn til beredskabsdækningen på Bornholm. Hvis der skulle opstå et akut behov for en ekstra ambulancetransport med færge, vil AMK-lægen på Akutberedskabets vagtcentral blive inddraget for at finde en løsning. Det kan f.eks. være en senere færgetransport, udskydelse af den planlagte transport til den følgende dag eller – hvis hastegraden tilskriver det – overførsel med helikopter. Det samme er tilfældet ved dårligt vejr, hvor det ikke er muligt for færgen at sejle.

I 2022 blev 116 patienter hentet og afleveret i Ystad af ambulance til transport til Sjælland. Dertil var der 99 i liggende sygetransporter. Data fra de seneste år tyder på, at antallet af transporter med færge til eller fra Bornholm stigende.

Fly kan transportere to liggende patienter

Akutberedskabet har undersøgt mulighederne for, at patienterne overdrages i Rønne i stedet for i Ystad, så det er en ambulance fra Sjælland, der sejler over, og ikke en ambulance fra Bornholm. Det vil dog selvsagt bevirke øget ressourcetræk på ambulanceberedskaber, der er placeret på Sjælland, og hvor der i forvejen er stort pres på responstiderne.

Akutberedskabet har også undersøgt potentialet for at håndtere patientoverflytninger mellem Bornholm og Sjælland ved flytransport i stedet for ambulance eller liggende sygetransport. Gevinsten ved at overflytte patienter med fly vurderes ikke at være en økonomisk besparelse, men det vil betyde, at de ambulancer, der ellers vil være optaget af færgetransport, i stedet vil kunne indgå i beredskabet – og dermed give mulighed for bedre responstider.

I en indledende markedsdialog har Akutberedskabet kontaktet en leverandør af ydelsen. På baggrund af leverandørens tilbagemeldinger estimeres udgiften til den rene flytransport til at være mellem 10 og 19 mio. kr. årligt, hvis der planlægges med en fast daglig returafgang. Der vil i så fald være tale om et fly, der kan transportere op til to liggende og fire siddende patienter ad gangen. Hvis det er relevant, kan der endvidere medfølge sundhedsfaglig støtte, eksempelvis i form af en paramediciner

Akutberedskabet bemærker, at de potentielle udgifter til en daglig returafgang med fly er i et niveau, som der ellers ville kunne tilkøbes flere hele døgndækkende ambulanceberedskaber for. Personalemangel gør imidlertid, at det ikke er et alternativ i øjeblikket.

Der er ikke taget politisk stilling til, om der skal arbejdes videre med flymodellen, som i givet fald vil forudsætte et udbud af ydelsen.

Annonce