Kæmpe projekt: 1.600 borgere skal kunne rykke ud til hjertestop

Indenfor de kommende par år skal 1.600 borgere i Region Syddanmark tilknyttes en førstehjælperordning, hvor de via en app kan tilkaldes, hvis der sker en hjertestop i deres lokalområde. Alle borgere, der har taget et førstehjælpskursus indenfor de seneste to år, kan blive tilmeldt ordningen, som også vil kunne omfatte sundhedspersonale.

Det er organisationen Dansk Folkehjælp, der i samarbejde med Region Syddanmark vil oprette et nyt korps af førstehjælpere, som skal supplere de ca. 500 akuthjælpere og nødbehandlere, som i forvejen indgår i lokale korps i regionen.

Det nye projekt – der har fået navnet ”Danmark redder liv” – er ikke begrænset til et bestemt område, men vil omfatte hele regionen. Borgere, der har taget et førstehjælpskursus indenfor de seneste to år, kan tilmelde sig ordningen, og derefter bliver de via en app tilkaldt, hvis der indløber melding om hjertestop, bevidstløshed med tvivl om vejrtrækning, anafylaktisk shock samt hævelse i luftvejen med svært påvirket vejrtrækning.

Forventningen er, at den nye førstehjælperordning i løbet af et par år kommer til at bestå af mindst 1.600 borgere. Det inkluderer sundhedspersonale, som også kan tilmelde dig, samt regionens eksisterende akuthjælpere og nødbehandlere, som får mulighed for at rykke ud i andre områder, f.eks. når de er på arbejde eller ferie. Dertil kommer Dansk Folkehjælps egne samaritter. Der vil dog ikke ske udkald i de områder, hvor der i forvejen er etablere lokale akuthjælperordninger. De tilmeldte førstehjælpere udstyres med særlige veste, ligesom der tegnes en forsikring på dem.

Projektet ventes at komme til at koste ca. 1 mio. kr., som skal betales af Region Syddanmark, mens Dansk Folkehjælp finansierer en projektmedarbejder i de første otte måneder af projektet. Projektet skal godkendes politisk i Region Syddanmark, inden det kan realiseres.

Annonce