Sygeplejersker rykker ud med ambulancen

Siden 1. maj 2013 har Bornholms Hospital haft mulighed for at sende en anæstesisygeplejerske med ambulancen, når der er tale om alvorlige og livstruende situationer. Og en opgørelse for de første 15 dage med ordningen viser, at den bruges flittigt: 19 gange er en sygeplejerske rykket ud med en af de lokale ambulancer.

Den nye udrykningsordning skal især anvendes ved alvorlige trafikuheld, hjertestop og andre livstruende situationer, hvor Bornholms Hospital fremover sender en anæstesisygeplejerske med ambulancen, når det er muligt.

”Det vil gavne de bornholmske patienter, at de modtager specialiseret hjælp helt ude på skadestedet. Det højner patientsikkerheden, at vi styrker den præhospitale indsats”, siger hospitalsdirektør Kurt Espersen fra Bornholms Hospital.

Ordningen blev som nævnt indført den 1. maj 2013, og hospitalet har sendt en anæstesisygeplejerske med ambulancen 19 gange på de første 15 dage. Fire gange blev kørslen aflyst, mens sygeplejersken sad i ambulancen, men 15 gange kunne anæstesisygeplejersken hjælpe med enten smertebehandling, medicinering, ventilation eller forbedre passagen i luftvejene hos patienten.

Annonce