Københavns Brandvæsen: Region Hovedstaden taler usandt om ambulanceudrykning

Hovedbrandstationen i København.

“Region Hovedstadens akutchef, Freddy Lippert, taler usandt og fordrejer kendsgerningerne”. Tonen er usædvanligt hård, når chefen for Københavns Brandvæsens alarmcentral, Kim Jakobsen, skal kommentere akutchef Freddy Lipperts redegørelse for en konkret ambulanceudrykning, hvor en borger måtte vente i 34 minutter, før ambulancen var fremme. Freddy Lippert oplyser i redegørelsen, at han har undersøgt sagen – og at det var Københavns Brandvæsens alarmcentral, som var skyld i den forsinkede ambulance. Men ifølge Kim Jakobsen havde Freddy Lippert på det tidspunkt slet ikke undersøgt sagen, for hans redegørelse kom før, at Københavns Brandvæsen havde svaret Region Hovedstaden på, hvad der faktisk var sket i forbindelse med udrykningen. Ifølge Kim Jakobsen forsøger regionen at dække over sin egen fadæse.

Sagen startede i Islevbadet den 2. oktober, hvor en kvindes hofte gik af led. Ambulancen var alt for længe om at komme frem til den tilskadekomne morgenbader, og det har efterfølgende fået sindene i kog hos de tilstedeværende i Islevbadet, skriver Rødovre Lokal Nyt.

I sidste uge kom Region Hovedstadens præhospitale chef, Freddy Lippert, med en redegørelse. Her skrev han, at der desværre ikke var blevet sendt en akutambulance og en akutlæge til at behandle de svære smerter på stedet, hvilket var alarmcentralens fejl.

Alarmcentralen i København drives af Københavns Brandvæsen, og ifølge chefen for alarmcentralen, Kim Jakobsen, er Freddy Lipperts redegørelse ikke korrekt. For der blev rent faktisk sendt en akutambulance, mens det følger af Region Hovedstadens egne retningslinjer, at der slet ikke skal sendes en akutlægebil med til denne type tilskadekomster. Dermed har Region Hovedstadens akutchef altså kritiseret alarmcentralen for, at den har fulgt regionens egne retningslinjer.

“Jeg er udmærket klar over, at det ikke er rart at få hoften af led, men patienten var ikke i livsfare og derfor blev der i overensstemmelse med regionens egne kriterier sendt en kørsel 2 til Islevbadet. I øvrigt med en forventning om, at ambulancen på det tidspunkt af døgnet så ville være fremme indenfor max. 15 minutter”, fortæller Kim Jakobsen.

Alarmcentralen modtog opkaldet fra Islevbadet kl. 7.33, og kl. 7.35 havde alarmcentralen sendt oplysningen om en kørsel 2 videre til Region Hovedstadens egen vagtcentral. Den normale responstid for en kørsel 2 er max. 20 minutter, og ambulancen ville derfor normalt være fremme ved Islevbadet senest kl. 07.50, hvilket også var den tilbagemelding, som regionens vagtcentral gav til alarmcentralen. Problemer med nogle højttalere på ambulancestationen var imidlertid skyld i, at ambulancen ikke blev kaldt ud af vagtcentralen, og ambulancen kørte derfor først mod Islevbadet kl. 07.49 med ankomst kl. 08.09 – altså 34 minutter efter der første gang blev ringet.

Ifølge Freddy Lippert var det alarmcentralens skyld, at ambulancen blev forsinket, men det er Kim Jakobsen på baggrund af hændelsesforløbet langt fra enig med Freddy Lippert i. “Freddy Lippert forsøger at dække over regionens egen fadæse med en alt for lang responstid til den konkrete opgave”, siger Kim Jakobsen.

Chefen for alarmcentralen mener endvidere, at akutchefen decideret taler usandt, når han siger, at han har undersøgt hændelsen. “Freddy Lippert har ikke undersøgt sagen og fordrejer endvidere kendsgerningerne. Det er fuldstændig forkasteligt. Han har stillet mig nogle spørgsmål til sagen, og så har han draget en konklusion, før han fik svarene”, siger Kim Jakobsen til Rødovre Lokal Nyt.

Annonce