Lægeforening: Yngre læger er dårligt klædt på til interhospitale transporter

De yngre læger, som i dag ledsager patienterne i ambulancerne ved interhospitale transporter i Region Syddanmark, er dårligt klædt på til opgaven. Det mener Lægeforeningen Syddanmark, som foreslår, at regionen i stedet satser på flere akutlægebiler, så speciallæger i anæstesi og intensiv medicin fra akutlægebilerne kan varetage de interhospitale transporter.

I dag anvendes speciallægerne fra akutlægebilerne til de interhospitale transporter i dele af Sønderjylland, mens det i andre dele af regionen er yngre læger, som ledsager patienterne i ambulancerne. Men de yngre læger er dårligt klædt på til at tage sig af de kritisk syge patienter under overførslerne.

Det er Lægeforeningen Syddanmark, som i et høringssvar til Region Syddanmark kritiserer den nuværende praksis ved overførsel af patienter. Det sker i forbindelse med regionens planer om at nedlægge udrykningslægeordningen i Vejle. ”Forslaget vil gøre Vejle til Danmarks største by uden lægebil, hvilket vi ikke finder acceptabelt”, skriver lægeforeningen i høringssvaret.

I stedet foreslår foreningen, at der investeres mere i området, således at udrykningslægeordningen – som bemandes af praktiserende læger – erstattes af en egentlig akutlægebil, eventuelt i første omgang kun i dagtimerne. Ifølge lægeforeningen vil akutlægebiler i Kolding og Vejle sikre, at de interhospitale transporter kan udføres af lægerne på akutlægebilerne – en praksis, som anvendes i Region Midtjylland og i Sønderjylland.

”Det vil betyde at kritisk syge patienter ikke længere skal ledsages af yngre læger, som er dårligt klædt på til opgaven, men i stedet ledsages af en speciallæge i anæstesi og intensiv medicin”, skriver lægeforeningen.

Lægeforeningen Syddanmark påpeger også, at nedlæggelsen af den tilsvarende udrykningslægeordning på Vestfyn er problematisk. Dermed vil der nemlig være et stort område, som ikke dækkes af lægebiler.

Derimod er lægeforeningen tilhænger af planerne om at nedlægge akutbiler og i stedet lade paramedicinerne bemande ambulancer:

”Der kan være god mening i at flytte de erfarne paramedicinere til ambulancer, og opnå et kompetenceløft. Det giver ikke mening, når ambulance og akutbil kører fra samme station, da dette ikke forkorter responstiden, så hellere have paramedicineren i ambulancen”.

Annonce