Læger: Stil krav til kvaliteten af den præhospitale indsats

Sundhedsministeriet skal sammen med regionerne arbejde på at fastlægge ensartede standarder for kvalitet og effekt af den præhospitale indsats, lyder det fra Rigsrevisionen i en ny analyse. Lægeforeningen bakker op om anbefalingen og mener, at regionerne skal tage den kritik, som Rigsrevisionen kommer med, meget alvorligt.

Det er utilfredsstillende, at der ikke er tilstrækkelig indsigt i, om borgerne får den rette hjælp, når de ringer 112. Sådan lyder en af konklusionerne i Rigsrevisionens nye analyse af regionernes præhospitale indsats. På den baggrund anbefaler Rigsrevisionen, at Sundhedsministeriet i samarbejde med regionerne arbejder på at fastlægge få, fælles, ensartede og styrbare standarder for kvaliteten og effekten af den præhospitale indsats.

Lægeforeningen bakker op om anbefalingerne fra Rigsrevisionen. ”Mange avancerede behandlinger indledes i ambulancen på vej ind til akutafdelingerne. Regionerne er nødt til at se i øjnene, at tiden er løbet fra den store forskel i tilbud, som de tilbyder. I dag har befolkningen krav på at få denne samme kvalitet, uanset hvor de bor. Derfor bør regionerne tage Rigsrevisionens kritik af, at de ikke systematisk vurderer, hvilke typer behandlinger, der er bedst, meget alvorligt”, siger Mads Koch Hansen, der er formand for Lægeforeningen.

Skal sammenligne paramedicineres og akutlægers effekt

Rigsrevisionen peger konkret på, at regionerne løbende kan arbejde på eksempelvis at vurdere effekten af en akutlæges kompetencer over for effekten af en paramediciners kompetencer i forhold til patientens overlevelse ved hjertestop og hjerneblødning.

Mads Koch Hansen understreger, at det er helt afgørende, at der stilles krav til kvaliteten af regionernes præhospitale indsats. ”Sundhedsministeriet og regionerne bør hurtigst muligt sætte sig sammen og finde en model, som vil give patienterne den fornødne sikkerhed for at få den rette hjælp hurtigst muligt, og som bruger de forskellige faggruppers – ambulancebehandlere, paramedicinere og læger – kompetencer bedst muligt”, siger Mads Koch Hansen.

Annonce