Lille underskud hos Ambulix

Arkivfoto: Ambulix

Ambulancekørsel for forsikringsselskaber og brand- og ambulancevagt ved stævner og arrangementer var ikke en særligt god forretning for Ambulix i 2011. Selskabets bruttoindtægt var stort set uændret i forhold til året før, men stigende omkostninger førte til, at det Sorø-baserede Ambulix kom ud af året med et underskud på 177.000 kr.

Ambulix hedder i dag formelt Ambulix Fire & Rescue ApS, efter at det hidtidige Ambulix ApS i 2009 skiftede navn til Dansk Patient Befordring ApS og kort tid efter gik konkurs. Ambulix udfører liggende patienttransporter med ambulancer samt beredskabsvagt ved f.eks. stævner.

I 2011 havde Ambulix en bruttoindtægt på 1,1 mio. kr., hvilket kun var få tusinde kr. mere end i 2010. Imidlertid steg driftsudgifterne fra 0,7 til 0,9 mio. kr., ligesom renteudgifterne steg fra godt 37.000 kr. til 277.000 kr., og det resulterede i et underskud på 177.000 kr. Året før fik Ambulix et overskud på 232.000 kr.

Ambulix har en egenkapital på 339.000 kr. Det største aktiv er et tilgodehavende på 523.000 hos det, der beskrives som ”gammelt firma”, samt selskabets køretøjer, som har en værdi på godt 400.000 kr. Der er en kortfristet gæld på 805.000 kr., og ved årsskiftet havde Ambulix ApS 2.024 kr. i likvide midler.

Annonce