Lovforslag om autorisation af ambulancebehandlere vedtaget

Folketinget har med stort flertal vedtaget lovforslaget om autorisation af ambulancebehandlere og registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere). Lovforslaget blev i dag 3. behandlet i Folketingssalen, og det blev vedtaget med stemmerne 96 for og 9 imod. Alene Enhedslisten stemte imod lovforslaget, men det var begrundet i utilfredshed med andre dele af forslaget.

Med lovforslaget bliver der indført en autorisationsordning for ambulancebehandlere og en supplerende registrering for paramedicinere.

Autorisationsordningen indebærer, at ambulancebehandlere efter ansøgning – og under forudsætning af, at de opfylder de uddannelsesmæssige krav – kan opnå autorisation efter autorisationsloven. Paramedicinere vil i forhold til autorisation være omfattet af grundautorisationen som ambulancebehandler. Lovforslaget indebærer også, at der indføres en titelbeskyttelse, som forbyder andre end autoriserede ambulancebehandlere at benytte titlen »ambulancebehandler«. Desuden indføres der en titelbeskyttelse, som forbyder andre end autoriserede ambulancebehandlere, der har fået en supplerende tilladelse, at betegne sig som »ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)«.

Lovforslaget bestod også af andre elementer, herunder en ordning med opgavespecifik autorisation af behandlerfarmaceuter. Og netop den del af lovforslaget gav anledning til debat, da Enhedslisten ikke kunne støtte, at der blev indført en ny titel og autorisation til behandlerfarmaceuter. Derfor stemte Enhedslisten mod lovforslaget, men understregede, at partiet støtter autorisationsordningen for ambulancebehandlere.

Alle øvrige partier stemte for lovforslaget, der herefter træder i kraft den 1. juli 2019.

Annonce