Mange blodpropper kan opdages med ny målemetode i ambulancerne

Den nye håndholdte blodprøve-måler.

2.000 borgere i Region Hovedstaden bliver hvert år ramt af mindre blodpropper. Nu kan mange opdages allerede i ambulancen med en ny og forbedret målemetode. Ambulancepersonalet har i et halvt år brugt den nye metode, der måler blodets indhold af troponin, der er et hjerteenzym, som frigives til blodet, når hjertemusklen har iltmangel.

Ved at være i on-line kontakt med førende kardiologer på Rigshospitalet får ambulancepersonalet straks en lægefaglig vurdering – og kan køre patienten til det nærmeste hospital med en hjerte-kar-afdeling.

Den nye blodprøveanalyse måler stoffet troponin i blodet. Prøven tages fra en blodåre og analyseres i ambulancen på alle patienter med brystsmerter eller pludselig opstået åndenød (uden kendt lungesygdom). Analysen tager ca. 15 minutter.

Hvis prøven er positiv, det vil sige mere end 40 ng/time, og der mistænkes en mindre blodprop, vil ambulancen konferere patienten med kardiologisk vagthavende på Rigshospitalet. Det sker med henblik på en visitation til enten Gentofte Hospital eller Rigshospitalet for at få lavet en nærmere hjerteundersøgelse. Er prøven negativ, vil patienten blive kørt til nærmeste akuthospital til videre undersøgelse.

Tager ca. 50 prøver om dagen

I Region Hovedstaden får ca. 3.400 borgere hvert år blodprop i hjertet, heraf ca. 2.000 mindre blodpropper. Ca. 50 gange dagligt får borgere i Region Hovedstaden taget den nye blodprøveanalyse i ambulancen.

”Det er er tidskritisk tilstand at have en mulig blodprop i hjertet, og derfor er det til gavn for patienterne hurtigt at blive undersøgt og behandlet på en specialiseret afdeling. Den nye blodprøve gør, at vi kan visitere de hjertepatienter, der har gavn af en kateter-undersøgelse til rette hospital første gang, i stedet for at flytte dem senere i forløbet”, fortæller Charlotte Barfod, der er konstitueret enhedschef i Region Hovedstadens Akutberedskab.

”Der er flere fordele ved at patienten kan sendes direkte til os eller et andet hospital, hvor de kan blive undersøgt og behandlet inden for kort tid. Det betyder, udover at patienterne undgår overflytninger mellem hospitaler, også at de hurtigere kan udskrives og komme hjem til deres egen hverdag”, siger overlæge på Hjerteafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital, Mette Gitz Charlot.

Gode erfaringer fra Midtjylland

Den nye målemetode er en del af et forskningsprojekt i Region Hovedstaden med tidlig diagnostik af blodprop i hjertet ved blodprøveanalyse præhospitalt. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem flere regioner, og det er støttet af Hjerteforeningen.

Metoden er afprøvet i Region Midtjylland, og foreløbige resultater derfra viser, at ud over en hurtigere behandling opnår patienterne også kortere indlæggelse. Det har i Region Midtjylland ført til en reduktion på i to sengedage pr. patient i gennemsnit.

Erfaringer fra Region Midtjylland viser desuden, at ca. 45 procent af patienterne med mindre blodprop i hjertet kan identificeres med testen. De kan ikke ses på en EKG-undersøgelse, der måler hjertets elektriske impulser. Patienter med større blodpropper i hjertet bliver sendt til hospitalerne som hidtil.

Den nye metode til måling betyder, at hjertepatienter skal køres længere med Region Hovedstadens Akutberedskab. F.eks. skal en borger fra Humlebæk, der er ramt af en mindre blodprop, ikke længere køres til Nordsjællands Hospital, men derimod til Gentofte Hospital, fordi patienterne med hjerte-kar-sygdomme skal opereres der.

Annonce