Midtjylland mangler 50 ambulancereddere – og over 10 ambulancer på nogle dage

Arkivfoto: Region Midtjylland

Region Midtjyllands problemer i ambulancetjenesten er ikke blevet mindre. En ny opgørelse viser, at regionens egen ambulancetjeneste mangler 50 ambulancereddere. Som konsekvens er der dage, hvor mere end 10 ambulancer ikke kan bemandes. Nedetiden hos regionens ambulancetjeneste er opgjort til 7,2 pct., mens den tilsvarende nedetid hos Falck er 1 pct.

En ny opgørelse fra Region Midtjylland dækker perioden fra 1. januar 2023 til 31. oktober 2023. Her var regionens ambulancer – på tværs af ambulanceoperatører – i alt ude af drift i 4,7 pct. af den samlede driftstid.

Ser man på fordelingen mellem de to store ambulanceoperatører, så havde Region Midtjyllands egen ambulancetjeneste, der drives af Præhospitalet, en nedetid på 7,2 pct. Falck havde en nedetid på 1 pct.

Regionen oplyser, at der er dage, hvor der på samme tid mangler 10 eller flere ambulancer i beredskabet.

Mangler penge til ekstravagter

”Driftssituationen i Præhospitalet afspejler dels, at der på nuværende tidspunkt mangler omkring 50 ambulancepersonaler, som er et resultat af den generelle mangel på ambulancepersonale, og dels at det i starten af 2023 blev præciseret, hvordan EU’s arbejdstidsdirektiv skal administreres i ambulancetjenesten. Det indebærer, at der er begrænsede muligheder for at afsætte overtidsvagter til medarbejderne – og særligt de medarbejdere, der arbejder på døgnvagt, hvor der hurtigt opnås en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end 48 timer. Der er dog aktuelt et lovforslag om mulighed for dispensation fra 48-timers reglen under behandling i Folketinget, og hvis dette lovforslag vedtages, forventes 48-timers reglen ikke længere at være rammesættende for afsætning af overtidsvagter”, skriver regionen – og fortsætter:

”Derudover udgør den økonomiske ramme også en begrænsning i, hvor mange ekstravagter til overtidsbetaling, der kan afsættes og dermed hvor meget driftstid, der kan leveres”.

Region Midtjylland oplyser desuden, at man nu anvender en fleksibel tilgang til bemanding af ambulancerne:

”Det betyder, at Præhospitalet har gennemført midlertidige ændringer i ambulancernes driftstider, hvor udvalgte ambulanceberedskaber på forhånd tages ud af drift og altså ikke forsøges bemandet ved hjælp af overtidsvagter. På den måde kan driften optimeres og stabiliseres, fordi ressourcerne samles og målrettes tidspunkter og områder, hvor de gør mest gavn”.

Annonce