Ny ledende overlæge på AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland

Niels-Christian Emmertsen

Region Midtjylland har ansat Niels-Christian Emmertsen som ny ledende overlæge for Præhospitalets AMK-vagtcentral. Det bliver dermed en leder med stor erfaring fra både Forsvaret og hospitalsvæsenet, der indtager en nøglepost i Præhospitalet. Niels-Christian Emmertsen har således bl.a. været lægelig leder på vagtcentralen fra frem til 2016.

Niels-Christian Emmertsen får som ledende overlæge på AMK-vagtcentralen det overordnede ansvar for visitationen af opkald fra ca. 600 borgere dagligt, således at den rette præhospitale hjælp i form af ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikoptere sendes til kritisk syge og tilskadekomne borgere.

Som ledende overlæge på AMK-vagtcentralen kommer Niels-Christian Emmertsen desuden til at spille en central rolle i koordinationen af hele Region Midtjyllands samlede sundhedsfaglige indsats i kritiske situationer, f.eks. i forbindelse med den aktuelle corona-pandemi.

Lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen glæder sig til at få en så erfaren leder med ombord, netop nu hvor Præhospitalet både er midt i en rivende udvikling med ny regional ambulancedrift og samtidig en central aktør i covid-beredskabet.

”Med Niels-Christian Emmertsen får vi en erfaren leder, der fra første dag kan bidrage til en stærk ledelse i såvel AMK-vagtcentralen som i det samlede Præhospital. Niels-Christian får en nøglerolle i forhold til de lægefaglige opgaver på tværs af AMK-vagtcentralen, sundhedsberedskabet og den nye regionale ambulancetjeneste og vil med sin særlige profil kunne bidrage til både fremdrift og sikker kurs, når det gælder såvel Præhospitalets akutte hjælp til borgerne som den regionale krisestyring”, siger Per Sabro Nielsen der er lægefaglig direktør for Præhospitalet.

Erfaring fra Irak og Afghanistan – og Præhospitalet

Niels-Christian Emmertsen er uddannet læge og kommer fra en stilling som chef for udviklingsdivisionen hos Forsvarets Sanitetskommando. Han er haft en karriere i Forsvaret med indsatser i blandt andet Irak og Afghanistan. Derudover har han allerede indgående kendskab til Præhospitalets AMK-vagtcentral fra en tidligere ansættelse som lægelig leder på vagtcentralen fra 2013 til 2016, og han har siden da været tilknyttet Præhospitalet som læge og konsulent på en række beredskabsmæssige opgaver.

”Jeg lægger stor vægt på troværdigt og ordentligt lederskab med tydelige kommandoveje, og har god erfaring med samarbejdet på tværs af de forskellige myndigheder. Jeg har en stærk tro på en teambaseret tilgang til opgaverne, og glæder mig at være med til at sætte kvaliteten af indsatsen for borgerne i fokus hele vejen fra yngste tekniske disponent til direktionen”, siger Niels-Christian Emmertsen.

Annonce