Ny udgave af kvalitetssystem til det præhospitale beredskab

Der er større metodefrihed i kvalitetsovervågningen, og opbygningen af akkrediteringsstandarderne er mere fleksibel i 2. udgave af kvalitetssystemet DDKM for det præhospitale område. Den ny version er nu klar til at blive indført i regionernes præhospitale beredskaber og hos deres ambulancetjenester.

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet.

”Vi har i høj grad lyttet til brugerne og draget nytte af deres erfaringer fra arbejdet med første version af DDKM for det præhospitale område”, fortæller Rikke Marthinsen, der er projektleder for det præhospitale område hos Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), som koordinerer udviklingen af DDKM.

Dette har blandt andet medført, at akkrediteringsstandarderne er blevet mere fleksible. De bygger ikke længere på en grundskabelon med faste trin. ”Vi har ønsket, at der i højere grad kommer fokus på, at man ser på hensigten med standarderne, fremfor for at man ser på, om man efterlever de enkelte trin”, siger Rikke Marthinsen, som dog understreger, at modellen stadig bygger på den grundlæggende tankegang i kvalitetscirklen.

Antallet af indikatorer er dertil blevet mindre i anden version, og der er arbejdet på at gøre dem til et mere præcist værktøj for den eksterne evaluering.

Falck Danmark er en af de leverandører til regionernes præhospitale beredskaber, som har deltaget i evalueringen af første version, og som har bidraget med udviklingstanker til anden version. Akkrediteringskoordinator Mette Cassøe er tilfreds med processen:

”Anden version af DDKM er et godt eksempel på, at modellen er dynamisk model, og at den udvikler sig i takt med vores kvalitetsarbejde”, siger Mette Cassøe, som især glæder sig over den større metodefrihed, der er i forhold til kvalitetsovervågningen i anden version.

”Det bliver en spændende proces at få lov til at arbejde med andre auditmetoder, og selv at være med til at udvikle audits, som afspejler kvalitetsarbejdet på det præhospitale område”, siger Mette Cassøe, som også har forventning om, at den ny udformning af indikatorer vil gøre det nemmere for de organisationer, der er omfattet af modellen, at vurdere, om de lever op til kravene.

2. version af akkrediteringsstandarder for det præhospitale område kan ses her.

Annonce