Nyt forsøg: Alarmcentral kan afsende drone med hjertestarter

I de kommende måneder bliver det præhospitale beredskab i de svenske kommuner Göteborg og Kungälv udvidet med en ekstra enhed: En drone med hjertestarter. Som led i et forsøg vil alarmcentralen således kunne supplere ambulancen med en drone, som hurtigt kan aflevere en hjertestarter helt tæt ved patienten.

Det nye forsøg dækker et område med ca. 80.000 indbyggere. I perioden fra juni til september får alarmoperatøren på den lokale alarmcentral mulighed for at supplere den almindelige ambulanceudrykning med en drone, når meldingen lyder på hjertestop.

Dronen medbringer en hjertestarter, og ved hjælp af GPS flyver dronen helt frem til patienten. Undervejs overvåges flyvningen af både en dronepilot og lufttrafiktjenesten på Säve Flygplats. Ved ankomsten lander dronen ikke. I stedet anvendes en mere sikker fremgangsmåde, hvor hjertestarten ved hjælp af et spil fires ned fra en højde på ca. 30 meter. Derefter kan hjertestarteren anvendes af førstehjælpere på stedet – indtil ambulancen er fremme.

Forsøget er et samarbejde mellem SOS Alarm, der driver de svenske alarmcentraler, hjertestopsenheden på Karolinska Instituttet og teknologivirksomheden Everdrone. Efter afslutningen af forsøget skal en evaluering afgøre, om ordningen skal gøres permanent. Desuden gennemføres en videnskabelig undersøgelse af effekten.

Annonce