Reddere måtte opgive at vælge ny formand

Egentlig skulle Reddernes Landsklub have valgt en ny formand fredag, efter at den mangeårige formand Vagn Flink i sidste måned trådte tilbage. Men det var ikke muligt at vælge en ny formand, og den hidtidige næstformand ønskede heller ikke at genopstille. I stedet har bestyrelsen udpeget tre bestyrelsesmedlemmer, som skal føre drøftelser med 3F om de fremtidige samarbejdsrelationer – og først derefter vil man atter søge at vælge en formand.

Efter seks år som formand meddelte Vagn Flink i oktober, at han træder tilbage. Det skete i utilfredshed med samarbejdet med moderorganisationen 3F, der ifølge Vagn Flink har defineret nye roller for både Reddernes Landsklub og organisationens formand.

Planen var, at Reddernes Landsklub ved et bestyrelsesmøde fredag skulle vælge ny formand og næstformand, men sådan kom det ikke til at gå. Ifølge organisationen var det nemlig på grund af ”den nuværende situation” ikke muligt at vælge en ny formand. Samtidig ønskede den hidtidige næstformand, fællestillidsmand Morten Andersen fra Region Sjælland, ikke at genopstille som næstformand.

”Bestyrelsen drøftede situationen meget grundigt”, oplyser Reddernes Landsklub, og konklusionen på den drøftelse blev, at der er udpeget tre bestyrelsesmedlemmer, som skal føre forhandlinger med 3F om de fremtidige samarbejdsrelationer mellem Reddernes Landsklub og 3F. ”Bestyrelsen afventer resultatet af disse drøftelser med 3F/CF, førend der vælges nyt formandskab for RL”, oplyser organisationen.

Vagn Flink stopper formelt som formand den 6. december 2015, hvorefter Reddernes Landsklub står uden formand.

Annonce