Region: Falck har endelig erkendt at udbudsregler blev fulgt

Falck har endelig erkendt, at Region Syddanmark fulgte udbudsreglerne, da ambulancekørslen var i udbud. Det er i hvert fald regionens konklusion, efter at Falck har valgt ikke at indbringe sagen om det tabte udbud for en domstol. I februar tabte Falck sagen ved Klagenævnet for Udbud, og derefter havde Falck en frist på otte uger til at indbringe sagen for domstolene.

I august 2014 vandt BIOS Ambulance Service Danmark og Responce opgaven med at køre ambulancer i Region Syddanmark fra 1. september 2015. De to selskaber kom ifølge Region Syddanmark med de mest fordelagtige tilbud set ud fra en samlet vurdering af økonomi, kvalitet og leveringssikkerhed. Det betyder, at BIOS og det nu Falck-ejede Responce overtager opgaven fra Falck, som i dag kører alle ambulancerne i regionen.

I september 2014 klagede Falck til Klagenævnet for Udbud over regionens beslutning. Klagenævnet afviste imidlertid den 5. februar 2015 Falcks klage.

Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men det skal ske senest otte uger efter afgørelsen. Falck har valgt ikke at indbringe sagen for domstolene inden for denne frist, og Region Syddanmark betragter derfor klagesagen som endelig afsluttet.

”Når Falck ikke er gået til domstolene, ser jeg det som et udtryk for, at Falck endelig har erkendt, at Region Syddanmark har fulgt de regler, der er omkring et udbud. Vi gav alle, der bød på opgaven med at køre vores ambulancer, en fair og korrekt vurdering af deres tilbud. Som jeg har sagt tidligere: Falcks tilbud var for dyrt her i regionen, og derfor var det andre, der fik opgaven”, siger formanden for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V).

Annonce