Region Hovedstaden hjemtager 25 pct. af ambulancekørslen

Arkivfoto

Fra 2023 og mindst seks år frem vil ambulancekørslen i Region Hovedstaden blive delt mellem Falck, der får 75 pct. af opgaven, og regionen selv, der hjemtager de sidste 25 pct. Hovedstadens Beredskab skal dermed ikke længere udføre ambulancekørsel. Det sker efter et udbud, der var opdelt i fem delaftaler med en samlet værdi på ca. 3 mia. kr.

Region Hovedstaden hjemtager ambulancekørslen i delaftale Hvidovre, mens Falck har vundet de tre andre delaftaler samt den særlige delaftale, der omfatter Bornholm. Dermed har Falck vundet det maksimale antal delaftaler, da den enkelte ambulanceoperatør maksimalt kunne vinde tre ud af de fire store delaftaler plus Bornholm som ekstra delaftale. Det betyder også, at Falck skal drive væsentligt flere ambulanceberedskaber, nemlig 51 mod i dag 33.

Delaftalen for Hvidovre, som regionen altså hjemtager, består af 12 ambulanceberedskaber, der får udgangspunkt på Falcks hidtidige station i Hvidovre, som Region Hovedstaden delvist har overtaget. Desuden placeres der en station i Taastrup med to ambulanceberedskaber.

De nye kontrakter træder i kraft i februar 2023 med en løbetid på seks år og mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Beslutningen er truffet af et enstemmigt regionsråd, og regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) glæder sig over resultatet af udbuddet:

”Akut syge borgere i hovedstadsregionen kan også fremover regne med en behandling af høj kvalitet, når de får brug for en ambulance. Vi har valgt to udviklingsorienterede leverandører, der vil levere bedste kvalitet til bedste pris, så ambulancerne er gearede til fremtiden. De kommende leverandørere vil sammen med regionen stå for den nytænkning og forandring, der skal til for at udvikle området og sikre et tæt sammenspil med hospitalerne om den akutte behandling af patienterne”, siger han og tilføjer:

”Vi vælger for første gang at hjemtage en del af ambulancekørslen, fordi kontrolbuddet lever op til regionens krav om kvalitet og pris. Det er Region Hovedstadens Akutberedskab, som har stor erfaring med patienttransport og behandling, der kommer til at stå for ambulancekørslen i den delaftale, som får base i Hvidovre. Når vi hjemtager en del af ambulancekørslen, er det også for at sikre en øget konkurrence på ambulanceområdet fremover, når ambulancekørslen igen om nogle år skal i udbud”.

Kompetente og innovative leverandører

Formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (C), ser mange perspektiver ved valget af de nye leverandører, både på kort og langt sigt:

”Ambulancerne er helt centrale i den akutte og livreddende behandling, og der sker en rivende udvikling med hurtigere og mere effektiv behandling af f.eks. hjertestop. Behandlingen i ambulancerne er afgørende for patienternes overlevelse og mulighed for at komme sig. Derfor skal vi være sikre på, at de kommer hurtigt frem. Falck og regionens uafhængige kontrolbud har overbevist os om, at de er meget kompetente og innovative leverandører, der kan og vil give patienterne den bedste behandling og transport”, siger han.

Ambulanceudbuddet følger loven om virksomhedsoverdragelse, så medarbejderne ikke stilles dårligere under en ny leverandør, ligesom det understøtter forsyningssikkerheden frem til de nye kontrakter træder i kraft. Udbuddet bliver afsluttet med underskrivelse af kontrakterne efter en stand-still-periode på 10 dage, hvor der er mulighed for at klage. Kontrakterne forventes at bliver underskrevet i september 2021.

Annonce