Region Hovedstadens vagtcentral er flyttet ind på Herlev Hospital

Region Hovedstadens ambulancevagtcentral, som disponerer regionens præhospitale enheder og sygetransportvogne, har siden etableringen den 1. september 2009 lånt lokaler på Falcks regionale vagtcentral i Smørum, men nu er vagtcentralen flyttet til nye og permanente lokaler på Herlev Hospital. Næste projekt for vagtcentralen bliver ibrugtagningen af et nyt disponeringssystem, som skal være klar til brug i juli måned, samt indførelsen af sundhedsfaglig bemanding.

“Vi har nu et nøjagtigt overblik over, hvor alle regionens ambulancer befinder sig. Men med det nye system følger også en elektronisk vejledning, som kan beregne, hvor mange biler, vi skal have til rådighed i de enkelte områder ud fra, hvordan belastning ser ud i øjeblikket”, forklarer overlæge Jan Nørtved Sørensen, der er chef for vagtcentralen.

Elektronikken er ikke den eneste nyhed på vagtcentralen. Region Hovedstaden oplyser således, at der fremover vil sundhedsfagligt personale til at besvare opkaldene til vagtcentralen, så bestilleren af en udrykning får den bedst mulige vejledning. De første otte medarbejdere er allerede ansat fra maj måned, men i løbet af efteråret skulle den sundhedsfaglige bemanding gerne være på 15-20 personer, så de kan dække telefonerne døgnet rundt.

“Vores sundhedsfaglige mandskab er en blanding af sygeplejersker med en bred sundhedsfaglig viden og paramedicinere med erfaring fra landevejen. Det er meningen, at de to faggrupper skal lære af hinanden – og så træner vi dem selvfølgelig også til at tale med de mennesker der ringer til 112. Det er jo ofte borgere i dyb krise, der er skræmte og føler sig magtesløse”, siger Jan Nørtved Sørensen.

Annonce