Paramedicinere kan være på vej til midtjyske ambulancer

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Paramedicinere på udvalgte ambulancer i Region Midtjylland kan blive en realitet i forbindelse med næste ambulanceudbud. Det fremgår af et nyt budgetforlig, som regionens politikere har indgået, og hvor det noteres, at mulighederne for omkostningseffektivt at bemande ambulancer med paramedicinere skal undersøges, når udbuddet gennemføres. På et andet område satser regionen dog på anæstesisygeplejersker i det præhospitale beredskab.

I budgetforliget afsætter politikerne 2,1 mio. kr. til en omlægning af den nuværende akutbil i Skive. I dag er den døgnet rundt bemandet med en paramediciner, der på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 til 15.00 har selskab af en anæstesisygeplejerske. Fra næste år bliver bemandingen imidlertid ændret, således at akutbilen rykker ud med en sygeplejerske hele døgnet.

Budgetforliget omtaler også den særlige forsøgsordning med en paramedicinerambulance i Struer. Ordningen betales af midler fra den statslige akutpulje, men forsøget udløber i august 2013. Der bliver imidlertid ikke afsat nye regionale midler til at fortsætte ordningen.

Annonce