Region vil have staten til at betale for akutbil

Tilbage i august lagde Region Syddanmark op til, at akutberedskabet i Haderslev-området skulle styrkes med en akutbil i Christiansfeld/Aller eller Hammelev. Men efter at Sundhedsstyrelsen har lanceret en ny pulje til styrkelse af akutberedskab, ønsker regionen i stedet, at Sundhedsstyrelsen betaler regningen. Desuden ønsker regionen at få penge til tre akutbiler til fremskudt visitation.

I august pegede en analyse fra Region Syddanmark blandt andet på, at der skulle investeres 3 mio. kr. om året i en ny akutbil, der enten kunne placeres nordligt i Christiansfeld/Aller eller sydligt i Hammelev. Fordelen ved den nordlige placering ville være, at akutbilen så placeres i de områder, hvor der er størst udfordringer med responstiden, men omvendt er der risiko for, at akutbilen reelt bliver backup i Kolding-området i stedet.

Efter at Sundhedsstyrelsen har lanceret en ny pulje til styrkelse af akutberedskabet, ønsker Region Syddanmark, at akutbilen i Haderslev-området betales af denne pulje med 2,5 mio. kr. om året.

Tre akutbiler til fremskudt visitation

Herudover lægger Region Syddanmark op til, at der ansøges om finansiering af tre akutbiler til fremskudt visitation. Akutbilerne skal køre ud og vurdere patienter, hvorefter der kan konfereres med FAM-læge (akutmediciner) om det videre patientforløb. FAM er Fælles Akut Modtagelse, og akutbilerne som fremskudt visitation bemandes med en paramediciner, som ønskes placeres i tilknytning til FAM i Kolding, Esbjerg og Odense.

Endvidere vil Region Syddanmark søge om finansiering af en akutmediciner, der kan modtage konferencekald om akutte patienter og være speciallægebackup for at sikre relevant hjælp på rette tid og sted. Dermed styrkes kompetenceniveauet i alle led, der arbejder med borgerrettet visitation (praksissektoren i dagtiden, i læge- og skadevagt, på AMK-vagtcentralen og hos ambulancepersonalet).

I alt søger Region Syddanmark om at få et tilskud på ca. 14 mio. kr. om året fra Sundhedsstyrelsen.

Annonce