Region vil uddanne 50 »advanced paramedics«

Fremover er det måske det præhospitale beredskab, som skal have ansvaret for transporter af patienter mellem sygehusene i Region Sjælland. I dag leverer sygehusene selv det sundhedspersonale, som ledsager patienterne, men regionen overvejer at lade en ny akutlægebil og 50-60 »advanced paramedic« overtage opgaven.

De såkaldte interhospitale transporter gennemføres, når der er patienter, som under indlæggelse har behov for en behandling, der ikke er tilgængeligt på indlæggelsessygehuset, herunder kritisk syge og akutte patienter. Overflytningen kræver i dag ofte, at en læge eller intensivsygeplejerske ledsager patienten.

I Region Sjælland er der hver dag ca. tre interhospitale transporter, som kræver lægeledsagelse. Men når en læge eller sygeplejerske må tage med på en interhospital transport, så er konsekvensen ofte, at beredskabet på sygehuset svækkes – og endda at nogle af de akutte funktioner mere eller mindre går i stå i flere timer.

Derfor overvejer Region Sjælland nu at overlade ansvaret for de interhospitale transporter til det præhospitale beredskab.

Vil ændre akutbil til akutlægebil

Det centrale element i regionens plan er den nuværende akutbil i Tappernøje. Efter at regionen har øget antallet af ambulancer, som er bemandet med paramedicinere, er der nemlig ifølge regionen ikke længere nogen sundhedsfaglig begrundelse for en akutbil placeret i Tappernøje. I stedet vil regionen konvertere akutbilen til en akutlægebil, hvor den vagthavende speciallæge også kan ledsage patienter på interhospitale transporter. Ved en mere central placering vil denne akutlægebil sammen med den eksisterende akutlægebil i Slagelse kunne varetage de interhospitale transporter ved at rykke ud til sygehusene sammen med en ambulance.

Samtidig har et projekt, som blev gennemført på Nykøbing Falster Sygehus i perioden 1. november 2014 til 1. november 2015, vist, at en større del af patienterne med fordel kan flyttes med ledsagelse af paramedicinere med særlig transportstøtte i stedet for sygehuspersonale. En omorganisering planlægges derfor også at indebære, at 50-60 paramedicinere videreuddannes til »advanced paramedic«, så de kan varetage nogle af de transporter, der i dag foregår med ledsagelse af læger og sygeplejersker.

Annonce