Sundhedsminister: Regionerne skal vælge den bedste ambulanceoperatør

Når regionerne skal vælge ambulanceoperatør, så skal de alene have fokus på, at opgaven løses bedst muligt inden for den afsatte økonomiske ramme. Det gælder også, hvis regionerne overvejer at hjemtage ambulancekørslen. Sådan lyder det fra sundhedsminister Astrid Krag, men SF-formandskandidaten afviser at tage stilling til, om det offentlige selv burde varetage ambulancekørslen.

Det er Venstres Sophie Løhde, som har bedt sundhedsministeren om at fortælle, hvorvidt ministeren mener, at det offentlige principielt selv burde varetage opgaven med ambulancekørsler, og om ministeren mener, at den bedste løsning vil være, at regionerne hjemtager ambulancekørslen.

Spørgsmålet udspringer af en debat om brug af private samarbejdspartnere indenfor sygehusvæsenet, og i sit svar skriver Astrid Krag, at der historisk set er forskellig tradition med hensyn til, hvorvidt der anvendes entreprenører i forbindelse med sygehusbehandling og varetagelse af ambulanceberedskabet. Men det er ifølge ministeren op til regionerne selv at beslutte, om ambulanceberedskabet skal varetages med egne ambulancer eller ambulancer fra private operatører eller kommuner.

”Det er min forventning, at regionerne ved valg af leverandør – herunder vedvalg af selv at varetage opgaven – sætter fokus på at få opgaven løst bedst muligt inden for den afsatte økonomiske ramme”, skriver sundhedsministeren.

Annonce