Norsk firma skal drive de danske akutlægehelikoptere

Det bliver Norsk Luftambulanse, som skal drive de tre akutlægehelikoptere, som fra oktober 2014 vil udføre den landsdækkende danske akutlægehelikoptertjeneste. Det er de fem regioner, som efter et udbud har valgt den norske leverandør, som var i konkurrence med Falck og britiske Bond Air Services.

Det vindende tilbud var stærkest i den samlede vurdering af kvalitet, økonomi og driftssikkerhed og udmærker sig i særlig grad inden for opstartsplaner, flyvesikkerheder og udviklingsmuligheder, oplyser regionerne.

Norsk Luftambulance begyndte sine flyvninger i 1978 og har stor erfaring med at drive akutlægehelikoptere i hjemlandet. I dag driver Norsk Luftambulanse otte af Norges 11 akutlægehelikopterordninger og har dokumenteret høje krav til piloter og besætningsmedlemmer og de erfaringer og uddannelsestrin, de skal gennemgå, for at få tilladelse til at flyve.

Blandt Norsk Luftambulanses fortrin er mulighederne for landinger i dårlig sigtbarhed – f.eks. ved hospitaler. Løsningen bygger på erfaringer fra Norge, hvor selskabet anvender og udvikler moderne navigationssystemer til gavn for sikkerhed og regularitet.

De tre akutlægehelikoptere bliver fabriksnye helikoptere af typen EC135, udstyret til at flyve døgnet rundt. Helikoptertypen er en af de mest anvendte til formålet i Europa, bl.a. fordi den er driftssikker og så kompakt, at den kan lande de fleste steder.

Det landsdækkende beredskab skal operere fra nyetablerede baser i Ringsted, Billund og Skive. Regionerne har afsat 126,7 mio. kr. årligt til driften, og beløbet skal dække både kontrakten med leverandøren, aflønning af den lægelige del af besætningen og øvrige driftsudgifter.

Annonce