Revisor: Ambulix-bogholderi er yderst mangelfuldt

Arkivfoto: Ambulix

Selskabet bag ambulanceoperatøren Ambulix får en hård medfart af selskabets nye revisor, der slår fast, at Ambulix’ bogholderi er ”yderst mangelfuldt” og ikke er anvendelig til at udarbejde et 2014-årsregnskab, som lever op til lovgivningens krav. Samtidig kasserer revisoren Ambulix’ regnskab for 2013, da det indeholder fundamentale fejl.

Ambulix-navnet har gennem årene været anvendt af en række forskellige selskaber, der er gået konkurs. Typisk er navnet blevet overført til et nyt selskab kort tid før konkursen, og det skete også i 2012, hvor selskabet Ambulix Fire & Rescue ApS skiftede navn til Fire & Rescue Group Denmark ApS. Samtidig blev der dog stiftet et nyt selskab, Castleborg Brandvæsen ApS, der overtog Ambulix-varemærket, hvorefter Fire & Rescue Group Denmark ApS gik konkurs.

Ikke anvendeligt grundlag for regnskab

Nu har Castleborg Brandvæsen ApS – der som binavn hedder Ambulix ApS – aflagt regnskab for 2014, hvor selskabet har fået nye revisor. Og revisor Arne Laursen fra Dansk Revision i Sorø retter en hård kritik mod Ambulix med direktør Henrik Hachel i spidsen.

”Selskabets bogholderi er yderst mangelfuldt, hvor væsentlige poster ikke er dokumenteret med eksterne bilag. Bogholderiet er ikke anvendeligt som grundlag for udarbejdelse af et årsregnskab i henhold til årsregnskabsloven”, skriver revisoren og tilføjer:

”Årsregnskabet er udarbejdet uden sammenligningstal, idet det udarbejdede årsregnskab for 2013 ikke kan anvendes til sammenligning”. Samtidig konstaterer revisor, at regnskabet for 2013 indeholdt ”fundamentale fejl”, som fører til, at egenkapitalen nu må nedskrives med 187.000 kr.

Årsregnskabet for Castleborg Brandvæsen ApS viser i øvrigt, at selskabet havde en bruttofortjeneste på 99.000 kr. i 2014. Det resulterede i et overskud på 52.000 kr. Ved årsskiftet havde selskabet likvide midler på 2.642 kr. og en samlet egenkapital på 51.000 kr.

Annonce