Paramedicinere: Det er lægernes egen skyld

Lægers påstande om, at det nye præhospitale setup i Region Sjælland, hvor der satses på paramedicinere, skulle have kostet fem liv, er udtryk for skræmmepolitik. Det mener paramedicinernes organisation, , som tager afstand fra lægernes påstande. Lægerne mener, at problemet især er, at paramedicinerne ikke er uddannede til at håndtere fremmedlegemer i luftvejene samt varetage intubation i forbindelse med genoplivning, men paramedicinerne påpeger, at paramedicinerne meget gerne vil have de kompetencer – men at modstand fra netop lægerne har forhindret, at paramedicinerne får den ekstra uddannelse.

Dansk Paramedicinsk Selskab tager skarpt afstand fra det, som organisationen betegner som skræmmepolitik fra lægernes side. ”Vi mener, at det sår unødvendig utryghed blandt regionens borgere”, siger Morten Kelsen, der er formand for Dansk Paramedicinsk Selskab.

Det gennemgående problem i de cases, som lægerne har fremlagt, er at paramedicinerne ikke har været i stand til at håndtere fremmedlegemer i luftvejene samt at varetage intubation i forbindelse med genoplivning – kompetencer, som akutlægerne derimod har. Men det er lægerne selv, der er skyld i, at paramedicinerne ikke har de kompetencer. Ifølge Dansk Paramedicinsk Selskab er der nemlig ikke tale om, at paramedicinerne ikke ville kunne håndtere fremmedlegemer i luftvejene eller varetage intubation, men paramedicinerne har ikke fået disse nye kompetencer på grund af massiv modstand fra netop lægerne.

”Region Nordjyllands 48 paramedicinere har alle siden foråret 2010 udført intubation i forbindelse med genoplivning. Den kompetence er tilegnet med én dags supplerende undervisning og efterfølgende test under supervision af anæstesioverlæger. Endvidere har man efter det første år gennemført praktisk test på tid af alle 48 paramedicinere, og alle bestod testen. Forsøget viser altså, at kompetencen kan erhverves og opretholdes af paramedicinere”, siger Morten Kelsen.

Annonce