Læger: Sundhedsstyrelsen skal sikre et mere ensartet beredskab i regionerne

I nogle regioner er der mange lægebiler, mens der i andre er få – og i Region Sjælland er der slet ikke nogen. Og de store forskelle fra region til region er ifølge Lægeforeningen et problem, som er så alvorligt, at Sundhedsstyrelsen bør få udvidet sine kompetencer, således at styrelsen kan stille krav til regionernes præhospitale beredskab.

Fremtidens sygehuse bliver større og bedre, men der bliver også længere imellem dem. Det stiller store krav til den hjælp, som sundhedsvæsenet skal kunne levere, når der bliver ringet 112. Om det præhospitale beredskab kan levere varen, er afhængigt af, at den nødvendige behandling kan begynde i rette tid. Og det kræver ifølge Lægeforeningen, at en speciallæge er med på skadestederne.

”Dygtige reddere i stadig mere avancerede ambulancer klarer mange tilfælde. Men ikke alle. For de alvorligst syge og tilskadekomne patienter kan det være afgørende, at en speciallæge med ekspertise i netop at håndtere disse situationer er med allerede på skadestedet. For dem kan det være afgørende at få stillet den rette diagnose første gang, at den nødvendige behandling indledes med det samme, og at de kommer til det rigtige sygehus fra start. Læger er den eneste faggruppe, der både kan diagnosticere bredt, visitere og behandle i den situation. De er også de drivende i udvikling og forskning på området. Derfor er det helt oplagt – for patienternes skyld – at styrke lægernes rolle i det præhospitale beredskab”, skriver formanden for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen, i en lederartikel i Ugeskrift For Læger.

For store forskelle

Ifølge Mads Koch Hansen er der simpelthen for store forskelle mellem regionerne.

”Vi ser i flere regioner en oprigtig ambition om at sikre borgerne det bedst mulige tilbud, når det virkeligt gælder om at levere både hurtig og specialiseret hjælp. Men samtidig er regionerne nødt til at se i øjnene, at tiden er løbet fra den store forskel i tilbud, som de tilbyder befolkningen. I nogle regioner er der mange lægebiler, mens der er i andre er få, og i Region Sjælland er der slet ikke nogen. Sundhedsstyrelsen bør – i lighed med specialeplanlægningen på sygehusniveau – have mulighed for at stille bindende krav til regionernes specialiserede præhospitale tilbud”, skriver Lægeforeningens formand.

Lancerer ny præhospital politik

Lægeforeningen påpeger, at når ”sygehuset er på hjul”, er det reelt helt op til den enkelte region, hvilke tilbud, befolkningen skal have. Sundhedsstyrelsen kan ikke stille krav. ”Det er problematisk set i lyset af, at stadig flere behandlinger kan indledes, før ambulancen når sygehuset”, lyder det fra Mads Koch Hansen.

Lægeforeningen vil i den kommende weekend præsentere en ny præhospital politik. Den vil understrege behovet for at styrke den lægelige del af det præhospitale område og skal sikre, at patienten i Nakskov får samme specialiserede hjælp som patienten i Silkeborg.

Annonce