Region er klar til lørdagens overtagelse af akutlægebiler

Foto: Anna Glavind

Lørdag overtager Region Midtjylland driften af akutlægebilerne i Aarhus, Grenå, Randers og Horsens fra Falck. De nye VW Touareg akutlægebiler er på plads, og regionen har ansat 19 lægeassistenter. Forventningen er, at det tætte samarbejde med hospitalerne om drift af akutlægebilerne vil styrke kvalitet og innovation af den akutte hjælp til borgerne.

Lederen af Region Midtjyllands akutlægebiler og akutbiler, overlæge Bo Nees Iversen, har set frem til denne dag, siden regionsrådet den 31. januar 2018 besluttede at hjemtage driften af akutlægebilerne i den østlige del af regionen.

”Det er en helt ny opgave for Præhospitalet at drive akutlægebiler. Vi har blandt andet skullet købe nye køretøjer og ansætte 19 nye medarbejdere til at assistere lægen og køre bilerne”, fortæller Bo Nees Iversen.

De nye medarbejdere er fundet blandt ambulancebehandlere og paramedicinere, som med deres daglig erfaring i at håndtere akutte, kritiske situationer er rygraden i den akutte indsats.

”Udover at arbejde som lægeassistenter kan de blive uddannet i at klare specialopgaver som modtagelse af patienter med høj risiko for smitte, f.eks. ebola, samt øvelsesaktiviteter og planlægning af beredskab ved større events. Vi forventer, at de nye medarbejdere med deres stærke faglighed kan være med til at udvikle og styrke den samlede præhospitale indsats”, siger Bo Nees Iversen.

Hjemtagning stiller region i stærkere position

De hjemtagne akutlægebiler på de østjyske veje bliver første skridt ind i regional drift af den midtjyske akuthjælp med ambulancer og akutlægebiler. Falck har i mange år har været den primære leverandør af ambulancer, akutlægebiler og reddere, og Region Midtjylland oplyser, at regionen er glad for samarbejdet. Men konkurrencen på markedet er yderst begrænset, og regionsrådet har derfor besluttet, at der er behov for at afsøge andre muligheder.

”Som markedet på området er i dag, vil det være klogt, at regionen får egne erfaringer med, hvad der skal til for at drive akutlægebiler. Den viden og erfaring stiller os i en stærkere position, når vi skal i gang med kommende udbud og andre beslutninger om driften på det præhospitale område. Derudover tror vi på, at det tætte samarbejde på tværs af faggrupper, som ambulancebehandlerne nu bliver en del af, kan være med til at styrke kvaliteten og innovationskraften i den akutte hjælp”, siger Anders Kühnau (S), der er formand for regionsrådet i Region Midtjylland.

De valgte køretøjer er VW Touareg, som er en SUV med firehjulstræk, 286 hk, automatgear og en tophastighed på 235 km/t. Ved valget af nyt køretøj har der været fokus på sikkerhed, da bilerne både skal kunne accelerere, bremse og manøvrere sikkert under høj fart. Bilen er også udstyret med Night Vision, hvor et infrarødt kamera holder øje med dyr og mennesker i mørket og advarer føreren.

Annonce