Københavns Brandvæsen slog Falck på prisen

I Region Hovedstadens ambulanceudbud kunne en ambulanceoperatør maksimalt få fire delaftaler. Men den begrænsning blev aldrig aktuel: Københavns Brandvæsens tilbud var nemlig markant billigere end Falcks. Men endnu mere opsigtsvækkende lå brandvæsenets tilbud markant under regionens kontrolbud, der ellers var baseret på kostprisen for beredskabet.

Region Hovedstaden står til at spare omkring 400 mio. kr., hvis prisniveauet for de nye kontrakter sammenlignes med det nuværende prisniveau. Og det tilskriver regionen, at konkurrencesituationen har ændret sig.

Det var ellers småt med tilbud på ambulancekørslen. Falck, Københavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen afgav tilbud, men fem øvrige virksomheder havde under udbudsprocessen vist interesse – de endte bare med ikke at byde. Ifølge regionen har SOS International, der blandt andet ejer Dansk Autohjælp, meddelt, at de nu helt opgiver at komme ind på markedet for ambulancekørsel i Danmark, mens regionen vurderer, at Responce og BIOS har fået rigeligt at se til, efter at de har vundet store kontrakter i Region Syddanmark. Hvad det er for forhold ved udbuddet, som har gjort det uinteressant for de øvrige bydere, har regionen ikke taget stilling til.

Udbuddet var opdelt i seks delaftaler, hvor Falck bød på alle seks. Københavns Brandvæsen bød på de to delaftaler, der omfatter den vestlige og østlige del af København, mens Frederiksberg Brandvæsen bød på den vestlige del af København. Endvidere havde konsulentfirmaet COWI udarbejdet et kontrolbud, som skulle bruges til at vurdere, om regionen med fordel kunne hjemtage ambulancekørslen.

Markant billigere end konkurrenterne

Der var aldrig tvivl om, at Københavns Brandvæsen skulle tildeles de to delaftaler, som brandvæsenet havde budt på. Brandvæsenets pris var nemlig markant lavere end prisen hos både Falck og Frederiksberg Brandvæsen, mens kvaliteten ikke adskilte sig væsentligt fra konkurrenternes.

Den ene delaftale omfatter ambulancestationerne Indre By, Nørrebro, Østerbro samt Tårnby. Her lød Københavns Brandvæsens tilbud – beregnet som en såkaldt evalueringsteknisk pris – på 48,7 mio. kr. om året. Falcks tilbud var på 58,2 mio. kr., altså 19 pct. højere. Men endnu mere opsigtsvækkende, så var Københavns Brandvæsen også langt billigere end regionens eget kontrolbud, som var næsten identisk med Falcks tilbud, nemlig 57,4 mio. kr.

Et tilsvarende billede tegner sig i forhold til den delaftale, der omfatter ambulancestationerne Vesterbro, Hvidovre og Frederiksberg. Her var der tre bydere, da også Frederiksberg Brandvæsen ønskede denne ambulanceaftale. Igen distancerede Københavns Brandvæsen sig markant fra konkurrenterne med et tilbud på 52,4 mio. kr. Kontrolbuddet fra regionen lød på 59,3 mio. kr. og var dermed 13 pct. dyrere. Falcks tilbud var på 62,2 mio. kr. og dermed 19 pct. dyrere, mens Frederiksberg Brandvæsen afgav det dyreste tilbud, der med en pris på 64,5 mio. kr. var 23 pct. dyrere end Københavns Brandvæsens.

Falcks priser lå over kontrolbud

Kun Falck bød på de resterende fire delaftaler, og her lå Falcks priser over kontrolbuddet. En væsentligt højere kvalitet førte dog til, at Falcks tilbud blev vurderet som mest attraktive.

På delaftalen for Hillerød, Frederiksværk, Gilleleje og Helsinge bød Falck 51,3 mio. kr., hvilket var 6 pct. højere end kontrolbuddet. På delaftalen for Helsingør, Fredensborg, Rønne, Nexø og Klemensker bør Falck 58,3 mio. kr., hvilket var 11 pct. højere end kontrolbuddet. På delaftalen for Ballerup, Egedal, Taastrup, Frederikssund og Hornsherred bød Falck 52,7 mio. kr., hvilket var 8 pct. højere end kontrolbuddet. Og på delaftalen for Gladsaxe, Farum, Lyngby, Gentofte og Hørsholm bød Falck 49,1 mio. kr., hvilket var 3 pct. højere end kontrolbuddet.

Stor besparelse i Region Sjælland

I den del af Region Sjælland, hvor der også netop er truffet beslutning om den fremtidige ambulancekørslen, sparer regionen 90 mio. kr. i løbet af den otteårige kontraktperiode ved at have valgt Falck frem for Roskilde Brandvæsen til at varetage ambulancekørslen i det gamle Roskilde Amt.

Det svarer til, at Falck var hele 20 pct. billigere end Roskilde Brandvæsen.

Annonce