Udvalgsformand efter udskældt udtalelse: En finke der røg af panden

Udvalgsformand Thyge Nielsen (V)

Det var en finke, der røg af panden. Det fortæller formanden for Region Syddanmarks præhospitale udvalg, Thyge Nielsen, efter at der i weekenden har været stor debat om et interview med udvalgsformanden. I interviewet forsvarede Thyge Nielsen BIOS’ midlertidige nedlæggelser af paramedicinerbemandede akutbiler ved at sige, at ”akutbilen groft sagt ikke kan lave andet end førstehjælp”.

En kortlægning fra Fyens Stiftstidende og DR har vist, at BIOS i lange perioder ikke bemandede de akutbiler, som det hollandske selskab havde kontrakt på. Akutbilen i Grindsted var eksempelvis ubemandet 29 pct. af den tid, hvor BIOS havde driftsansvaret, og akutbilerne i Haderslev og Skærbæk havde næsten samme nedetid. Akutbilen i Faaborg var ude af drift 19 pct. af tiden.

I et interview med Jydske Vestkysten lørdag fortalte formanden for Region Syddanmarks præhospitale udvalg, Thyge Nielsen (V), at akutbilerne holdt stille, for at BIOS’ kunne bruge redderne til at bemande flere af de ambulancer, der også var ramt af massiv nedetid. ”Det var akutbilerne, vi bedst kunne undvære”, sagde udvalgsformanden.

Det er imidlertid en anden udtalelse fra Thyge Nielsen, som i weekenden har påkaldt sig opmærksom. Om de paramedicinerbemandede akutbiler sagde formanden nemlig: ”Det er klart, at man forsøger at fylde ambulancen først. Den er alt andet lige meget vigtigere end akutbilen. Det er den, som skal køre folk på sygehuset. Akutbilen kan groft sagt ikke lave andet end førstehjælp”.

Ambulanceråd: En voldsom underminering af vores arbejde

Udtalelsen om, at paramedicinerne ikke kan lave andet en førstehjælp, udløste massiv kritik fra ambulancereddere. Også Dansk Ambulance Råd tager i en udtalelse afstand:

”Vi kan ikke ignorere de udtalelser, som Thyge Nielsen (V) er kommet med de sidste par dage. Der er afgørende for Dansk Ambulance Råd at understrege, at en akutbil – hvad enten den er bemandet med en ene paramediciner, anæstesisygeplejerske og ambulancebehandler/paramediciner eller anæstesilæge og ambulancebehandler/paramediciner – ikke bare ’groft sagt’ yder førstehjælp. Førstehjælp er noget du og jeg, som borgere uden hjælpemidler, yder. Førstehjælp er en basal indsats, der i nogle få tilfælde som hjertestop, større blødninger m.v. kan være livreddende. Men det er begrænset, hvad basal førstehjælp kan gøre for livstruende medicinske tilstande, som anafylaksis shock (voldsom allergisk reaktion), astma/KOL tilfælde, tilskadekomst med stærke smerter, epileptisk krampeanfald, feberkramper hos børn, vejrtræknings besvær hos børn pga. falsk strubehoste m.v. Udover dette vil en ene paramediciner – med hjælp fra nødbehandlere, 1-1-2 hjælper og borgere, der har lært førstehjælp – kunne opstarte en avanceret hjertestopsbehandling, hvor der gives medicin og luftvejene håndteres”, skiver Dansk Ambulance Råd i udtalelsen.

”Thyge Nielsen burde vide bedre i kraft af hans mangeårige virke som formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg. Han udtaler sig ikke som lægperson. Han udtaler sig som en person med indgående kendskab til området. Det rammer os – i Dansk Ambulance Råd – derfor ekstra hårdt på vores faglige stolthed. Og det får jo os til at blive nervøse for, om Thyge Nielsen der i kraft af sin formandspost i Region Syddanmarks sundhedsudvalg er en toneangivende figur iht. sammensætning af rammerne for den præhospitale struktur, besidder den rette indsigt i de forskellige præhospitale enheders kompetencer og ressourcer, samt hvad de bidrager med”, skriver rådet – og fortsætter:

”Det er muligt, at udtalelsen er en finke der er røget af panden – det sker jo for os alle. Men når man sammenholder det med, at Thyge Nielsen tidligere har udvist manglende indsigt ved at kalde ambulancereddere for chauffører, kommer vi i tvivl. At sige, at vi er førstehjælpere, eller chauffører for den sags skyld, er en voldsom underminering af det arbejde, vi rent faktisk udfører”.

Thyge Nielsen: Det var en finke

Kritikken har fået Thyge Nielsen til tasterne, og på Facebook anfører han, at han føler sig fejlciteret af Jydske Vestkysten:

”Det var en finke, der røg af panden. Det var i en ordveksling med en journalist om det fornuftige i at bemande en ambulance før en akutbil. Jeg mener bestemt, at jeg brugte udtrykket ’stærk udvidet førstehjælp’, men det er ikke kommet med i avisen”, skriver Thyge Nielsen.

”Jeg har netop sendt et indlæg til Fyens Stiftstidende, hvor jeg beskriver, hvorfor vi i Region Syddanmark har valgt at satse massivt på uddannelse af paramedicinere. Vi tror på, at et højt uddannelsesniveau er vejen frem for alle vore ansatte – også i ambulancetjenesten”, slutter den syddanske udvalgsformand.

Annonce