Brandvæsen

Nye garager og undervisningslokaler hos Roskilde Brandvæsen

Også på brandstationen i Roskilde skal gravemaskinerne i gang i den kommende tid. Selv om brandstationen i dag er på over 5.800 m2, er man løbet tør for plads, og om kort tid går håndværkerne i gang med at opføre 20 nye garagepladser. Senere skal brandvæsenet have en ny bygning i to etager, hvor der skal indrettes undervisningsfaciliteter – blandt andet med særlige lokaler til indsatsledertræning i planspil og dilemmaøvelser.

Google Maps
Brandvæsen

Vil have billigere brandslukning i den sydlige del af Aarhus

I dag har Aarhus Kommune kontrakt med Odder Brandvæsen om brandslukningen i den sydlige del af Aarhus Kommune. Men Aarhus Kommune mener, at Odder Brandvæsens pris for at dække et område med ca. 8.000 indbyggere er for høj, og derfor forhandles der nu om en ny aftale. Men samtidig har Aarhus Kommune indledt forhandlinger med Brand & Redning Skanderborg om en mulig overtagelse af opgaven, selv om det kan give længere udrykningstider.

Google Maps
Brandvæsen

Byggeprojekter på tre brandstationer

Tre af landets brandvæsener arbejder i øjeblikket med planer, der skal udbygge de lokale brandstationer. Hos Odsherred Brandvæsen skal der skaffes mere garageplads på brandstationen i Asnæs, Viborg Brandvæsen vil bygge en ny maskinhal på brandstationen i Viborg og Frederikshavn Brandvæsen vil have en servicehal i Frederikshavn.

Brandvæsen

Ingen større ændringer af dimensioneringen på Lolland

Den nuværende struktur med syv brandstationer videreføres i Lolland Kommunes nye dimensioneringsplan for beredskabet, der i det hele taget viderefører det eksisterende serviceniveau for det akutte beredskab. Beredskabsstyrelsen har da heller ikke haft indvendinger mod selve indholdet i planen, men på flere punkter er styrelsen og kommunen uenige om, hvilke oplysninger, som en dimensioneringsplan skal indeholde – og hvordan beredskabsloven skal fortolkes.

Præhospital

Redningshelikoptere havde særdeles travl aften

Sommeren er højsæson for badeulykker, kæntrede joller, skader ombord på lystbåde og meget mere, som ofte kræver indsats fra redningshelikopterne i Skrydstrup, Roskilde eller Aalborg. I aftes var der dog mere travlt end normalt, og helikopterne fløj fra mission til mission.

Brandvæsen

Sverige: To brandfolk dræbt ved ulykke under udrykning

To brandfolk på 32 og 43 år blev torsdag middag dræbt ved Smedjebacken i Sverige, da en autosprøjte forulykkede, mens den med udrykning var på vej til en soloulykke. Ulykken skete tilsyneladende ved, at autosprøjten under passagen af en lastbil kom ud i rabatten, hvorefter føreren mistede kontrollen over køretøjet, der ramte autoværnet i den modsatte side af vejen og væltede otte meter ned i en kløft. Tre andre brandfolk blev alvorligt kvæstede, men overlevede ulykken.

Præhospital

Ambulancebehandler får kritik for både behandling og manglende journalføring

En ambulancebehandler handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard, da han i august 2010 blev kaldt ud til en kvinde, der var faldet. Behandleren mente, at kvinden var beruset, men i en ny afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kritiseres behandleren for at have fokuseret på tilstedeværelsen af tomme flasker og spirituslugt – og undladt at foretage en undersøgelse af patienten samt undladt forsøg på at overtale patienten til at følge med på skadestuen. Desuden kritiseres det, at ambulancebehandleren ikke skrev en ambulancejournal.

Brandvæsen

Mobilt sprinkleranlæg på demenscenter reddede ældre ægtepar

En kombination af årvågent personale og et effektivt mobilt sprinkleranlæg reddede forleden et ældre ægtepar fra en mindre brand på demenscenter Aalholmhjemmet. Københavns Brandvæsen har sat anlægget op for kommunens sundheds- og omsorgsforvaltning, og anlægget slukkede automatisk en brand i en tøjbamse på en kogeplade, før den nåede at udvikle sig.

Brandvæsen

Ekstremt vejr får Falck til at satse på skadeservice

Da Falck i 1993 købte Securitas af ISS-koncernen, overtog ISS samtidig størstedelen af Falcks aktiviteter indenfor følgeskadebekæmpelse. Siden da har Falck kun haft begrænsede aktiviteter på området, men udsigten til, at der fremover kommer flere ekstreme vejrsituationer, får nu Falck til at etablere sig på markedet for skadeservice, hvor redningskorpset er i gang med at opbygge en helt ny organisation.