Præhospital

Sundhedsminister: Regionerne skal vælge den bedste ambulanceoperatør

Når regionerne skal vælge ambulanceoperatør, så skal de alene have fokus på, at opgaven løses bedst muligt inden for den afsatte økonomiske ramme. Det gælder også, hvis regionerne overvejer at hjemtage ambulancekørslen. Sådan lyder det fra sundhedsminister Astrid Krag, men SF-formandskandidaten afviser at tage stilling til, om det offentlige selv burde varetage ambulancekørslen.

Præhospital

Redningskorps Danmark fik ikke medhold i klage over ambulanceudbud

Tidligere på året vandt Falck et udbud af driften af en specialambulance, som anvendes ved transport af nyretransplantationsteamet fra Aarhus Universitetshospital i Skejby. Udover Falck havde Redningskorps Danmark budt på opgaven, og redningskorpset valgte efterfølgende at klage til Klagenævnet for Udbud, fordi man mente, at der var blevet lagt for stor vægt på, at redningskorpset ville stationere ambulancen i Middelfart. Men klagen er nu blevet afvist. I første omgang havde Redningskorps Danmark nemlig ikke betalt klagegebyret, og i anden omgang havde klagenævnet problemer med at forstå klagen.

Brandvæsen

Konsulenter skal udspørge brandfolk

Et eksternt konsulentfirma skal i den kommende tid interviewe alle de brandfolk fra Københavns Brandvæsen, som deltog i en serie røgdykkerkurser, der var led i brandvæsenets udvælgelse af medarbejdere til den nye specialtjeneste. Mindst tre af de 39 deltagere endte på sygehuset, og derfor har Københavns overborgmester, Frank Jensen, bedt om en redegørelse – og den skal altså blandt andet baseres på interviews med brandfolkene.

Præhospital

Falck har nu 730 ambulancer i USA

Hvad indadtil tabes, skal udadtil vindes. Samme dag, som Falck tabte driften af fire danske læge- og akutbiler til Responce, købte den danske redningskoncern endnu en amerikansk ambulanceoperatør, som står for ambulancekørslen i 13 områder i Florida. Med det seneste opkøb har Falck nu 730 ambulancer og 3.400 medarbejdere i USA – hvilket gør Falck til USA’s tredjestørste ambulanceoperatør.

Autohjælp

Redningskorps: Vi skal stadig køre turene

I sidste uge meddelte norske Viking Redningstjeneste, at man selv ville indgå aftaler med lokale autohjælpsvirksomheder i Danmark og dermed stoppe det hidtidige samarbejde med Redningskorps Danmark. Ifølge Redningskorps Danmark skal selskabets vagtcentral da heller ikke længere fungere som vagtcentral for Viking, men Redningskorps Danmark vil fortsat være underleverandør til Viking, når det gælder udførelse af autohjælpsopgaver.

Præhospital

Responce vinder stort udbud af læge- og akutbilsdrift

Fra næste år bliver Responces aktiviteter væsentligt udvidet. Det Horsens-baserede selskab har nemlig vundet et udbud, der omfatter driften af tre akutlægebiler og en akutbil. Det er Responces første store kontrakt siden overtagelsen af ambulancekørslen i Horsens-området, og allerede fra 1. januar 2013 kommer der til at stå Responce på siden af akutlægebilerne i Herning, Silkeborg og Viborg, mens akutbilen i Skive overgår til Responce fra 1. april 2013.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen: Indsatsledere bør ikke være deltidsansatte

Indsatsledere i kommunerne bør være faste medarbejdere, der til dagligt varetager myndighedsopgaver inden for brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn og fyrværkeriområdet. Hvis der i stedet anvendes deltidsansatte indsatsledere, er der risiko for, at værdifulde oplysninger og viden om indsatser – især i forbindelse med objekter omfattet af driftsmæssige og tekniske forskrifter – går tabt. Det slår Beredskabsstyrelsen fast.

Autohjælp

Dansk Autohjælp har nu overtaget oprydning efter færdselsuheld

Ved månedsskiftet overtog Dansk Autohjælp opgaven med at rydde op efter færdselsuheld på de danske veje. Det sker efter at Rigspolitiet har gennemført en udbudsrunde, der fik et dramatisk forløb. Først vandt Falck nemlig opgaven som primær leverandør til politiet, men udbuddet måtte gå om, og i anden omgang vandt Dansk Autohjælp, mens Falck bliver sekundær leverandør – og dermed kun skal anvendes, hvis Dansk Autohjælp ikke kan rykke ud. Den nye aftale indebærer, at bilisterne kommer til at møde flere af Dansk Autohjælps køretøjer med blå blink.

Google Maps
Brandvæsen

Samarbejde betyder nedlæggelse af 2. slukningstog i Greve

Et tæt beredskabssamarbejde mellem Greve og Solrød kommuner, hvor de to kommuner bliver ét samlet slukningsområde med 70.000 indbyggere, er tæt på at blive en realitet. I Solrød Kommune har økonomiudvalget godkendt samarbejdsplanen, og onsdag er det så politikerne i Greve, som skal tage stilling. Samarbejdet indebærer, at der på brandstationerne i Solrød og Greve skal være en tanksprøjte og en tankvogn, der så kan suppleres af en drejestige fra Greve. Samtidig reduceres det samlede beredskab, da det nuværende 2. slukningstog i Greve nedlægges og fire brandmandsstillinger forsvinder.

Præhospital

Region Sjælland er tilfreds med første del af præhospital evaluering

De første to evalueringsrapporter om Region Sjællands nye præhospitale setup er nu klar. Rapporterne er dels en interviewundersøgelse af medarbejdernes holdning til beredskabet, dels en undersøgelse af borgernes oplevelser og tilfredshed. Hos Region Sjælland er der tilfredshed med rapporternes konklusioner – om end regionen også erkender, at rapporterne viser, at der er tale om en stor omlægning, der giver nogle udfordringer.