Region Sjælland hjemtager to beredskaber

Region Sjællands præhospitale center vil ikke længere samarbejde med Falck og Roskilde Brandvæsen om paramedicinerbemanding af akutbilen i Tappernøje og akutlægebilen i Slagelse samt paramedicinerbemanding på AMK-vagtcentralen. Fra september 2013 vil regionen i stedet selv varetage opgaven, som de to ambulanceoperatører har varetaget siden 2011.

Regionen har siden marts 2011 haft kontrakt med Roskilde Brandvæsen og Falck om levering af paramedicinerbemanding til regionens AMK-vagtcentral og akutlægebilen i Slagelse samt til akutbilen i Tappernøje. Men Præhospitalt Center har nu valgt at hjemtage disse akutberedskaber, og det indebærer, at kontrakterne med Falck og Roskilde Brandvæsen ophører med virkning fra 30. september 2013.  Dermed overgår driften af akutbilen i Tappernøje og paramedicinerbemandingen på AMK-vagtcentralen – som kombineres med bemanding af akutlægebilen hos Præhospitalt Center i Slagelse – til Præhospitalt Center, som nu vil begynde at rekruttere de nødvendige paramedicinere.

Med hjemtagningen overgår regionen til fuldstændig egendrift på akutbilen i Tappernøje og akutlægebilen i Slagelse.

Præhospitalt Center understreger, at hjemtagningen ikke skyldes utilfredshed med det nuværende samarbejde. ”Præhospitalt Center har været meget tilfreds med udviklingen i hele samarbejdsperioden og påskønner de tiltag og initiativer, der har været med til at højne kvaliteten, ikke mindst i forbindelse med akkrediteringsprocessen”, lyder det således fra centeret.

Annonce