Pulje på 50 mio. kr. til akutberedskabet er klar

Der er nu åbnet for ansøgninger til den pulje på 50 mio. kr., som regeringen og Enhedslisten i efteråret afsatte til yderligere styrkelse af regionernes akutberedskab. Da regeringen og Enhedslisten i november 2012 indgik en aftale, der skal styrke akutberedskabet i hele landet, blev der nemlig ikke blot etableret en national lægehelikopterordning med tre døgndækkede helikoptere – der blev samtidig afsat en ansøgningspulje på 50 mio. kr., som regionerne nu kan søge om midler fra.

”Regeringen vil sikre danskerne den bedst mulige akutbehandling, og uanset hvor i landet man bor, skal man kunne føle sig sikker på at få hjælp i tide. Derfor lancerer vi denne pulje på 50 mio. kr., som skal være med til at løfte det akutte beredskab endnu mere,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

Med aftalen i efteråret sidste år blev det besluttet at etablere en national lægehelikopterordning med tre døgndækkede akutlægehelikoptere i Skive, Billund og Ringsted. Der blev afsat 41,4 mio. kr. i 2013 og 126,7 mio. kr. i 2014 til etableringen af den nationale lægehelikopterordning. Og dertil kom ansøgningspuljen på i alt 50,2 mio. kr., som er fordelt med 16,6 mio. kr. i 2012 og 16,8 mio. kr. i hhv. 2013 og 2014.

Puljemidlerne kan blandt andet bruges til at drive akutbiler og akutlægebiler i de områder af landet, hvor der på grund af helikopternes placering vil være længere responstid med lægehelikopter.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2013.

Annonce