Præhospital

Afviser kritik af ambulanceudrykning på regionsgrænse

I sidste måned skrev Ekstra Bladet om en ambulanceudrykning, hvor en bevidstløs patient var blevet flyttet mellem to ambulancer, fordi det viste sig, at han var kommet til skade på den forkerte side af grænsen mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden. Men ifølge en redegørelse fra de to regioner indeholdt artiklen en række faktuelle fejl.

Brandvæsen

Staten frikendt for erstatningskrav på 362 mio. kr. i SINE-sag

Østre Landsret afsagde mandag dom i den meget omtalte sag om statens udbud af SINE-nettet. I sagen havde firmaet Hans Damm Research A/S krævet 362 mio. kr. i erstatning fra tre danske myndigheder, fordi firmaet mente, at staten overtrådte udbudsreglerne, da udbuddet blev vundet af konkurrenten Dansk Beredskabskommunikation A/S. Nu skal Hans Damm Research A/S i stedet betale 10 mio. kr. til staten.

Præhospital

Region: Hjemtagning af akutlægebiler har givet besparelse

Det er ikke korrekt, når Reddernes Faglige Klub København påstår, at Region Hovedstadens hjemtagning af akutlægebilerne har påført borgerne en ekstraudgift. Tværtimod har regionen sparet penge, fortæller direktøren for Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden, Freddy Lippert, som også understreger, at regionen holdning er, at der bør være konkurrence på ambulancekørslen.

Præhospital

Redningshelikoptere kan snart anvende SINE

Om kort tid bliver det nye SINE AGA-net formelt godkendt, og så vil redningshelikopterne kunne kommunikere med beredskaberne på jorden ved hjælp af SINE. AGA-nettet (Air-Ground-Air) er konfigureret til brug i luften op til 500 meter, og det er faktisk allerede i drift – og har også været anvendt under konkrete redningsaktioner, hvor den fælles kommunikationsplatform har sikret samarbejdet mellem de forskellige beredskaber.

Præhospital

Responce får endnu et solidt overskud

Ambulanceoperatøren Responce fik i 2012 et overskud på 3 mio. kr. Det er næsten en fordobling i forhold til 2011, og dermed lader Responce til at have lagt afstand til de meget store underskud, som prægede selskabets første leveår. Responce melder da også selv, at selskabet nu står godt rustet til at udbygge sin position på det danske marked for akut ambulancetjeneste.

Præhospital

Fire selskaber skal kæmpe om de danske akutlægehelikoptere

Fire danske og udenlandske selskaber er sluppet igennem nåleøjet og er blevet prækvalificerede til at byde på driften af de tre akutlægehelikoptere, som fra oktober 2014 skal udgøre den landsdækkende lægehelikoptertjeneste i Danmark. Responce har meldt sig på banen sammen med Air Greenland, Falck har allieret sig med en ny partner, og en stor engelsk aktør vil også ind på det danske marked.

Præhospital

Reddere retter hård kritik mod Region Hovedstaden

Når Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed har planer om at hjemtage dele af ambulancekørslen, så er årsagen alene ideologisk. Det mener Reddernes Faglige Klub København, som retter en hård kritik mod den præhospitale virksomhed, der beskyldes for at ville hjemtage opgaverne uden et forudgående udbud for at retfærdiggøre sin egen eksistens på bekostning af konkurrencen på ambulancekørsel i hovedstaden.

Præhospital

Sjællandsk akutberedskab klarede akkreditering i 2. forsøg

Hele det præhospitale beredskab i Region Sjælland er nu akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Det sker efter at både Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste og regionens eget beredskab dumpede i det første forsøg på akkreditering. Da de eksterne surveyors kom på besøg for anden gang, var konklusionen imidlertid, at alle akkrediteringsstandarder nu er helt opfyldte.

Præhospital

Penge til undersøgelse af akutlægehelikopters langtidseffekt for patienterne

En kommende undersøgelse skal vise, hvad langtidseffekten af en akutlægehelikopter er for patienter, som har været udsat for traume, samt patienter med blodprop i hjertet eller hjernen. Projektet ligger i forlængelse af en tidligere undersøgelse på området, men det nye projekt adskiller sig ved at omfatte et større antal patienter og ved at fokusere på overlevelse, funktionsniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet samt livskvalitet.