Præhospital

Nye udbudsområder kan true Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste

I juni blev Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste reddet, da regionspolitikerne i Region Sjælland sagde nej til embedsmændenes ønske om at hjemtage ambulancekørslen i Roskilde-området. I stedet skal opgaven formentlig i udbud. Men selv hvis brandvæsenet vinder dette udbud, er ambulancetjenestens fremtid stadig truet. Regionen overvejer nemlig at opdele fremtidige udbud i fire geografiske områder i stedet for de nuværende seks – og det vil formentlig gøre det ulovligt for Roskilde Brandvæsen at byde på ambulancekørslen.

Præhospital

Region Sjælland: Hjemtagning af ambulancer vil spare 24 mio. kr. om året

Markedet for ambulancekørsel er ikke velfungerende, og derfor betaler Region Sjælland i øjeblikket ca. 24 mio. kr. for meget for ambulancekørslen. Det vurderer embedsmændene i regionen, som dog mener, at de private ambulanceoperatører kan presses til at byde ind med en bedre pris end i dag – men kun hvis regionen hjemtager en del af ambulancekørslen, så de private operatører opfatter en yderligere hjemtagning som en realistisk mulighed og indretter deres priser efter det. Målet er, at operatørernes priser skal ned på samme niveau, som da Samariten i 2008 bød på ambulancekørslen.

Brandvæsen

Stor opbakning til brand- og redningsfolks deltagelse i Copenhagen Pride

I år deltager en gruppe fra beredskabet for første gang i Copenhagen Pride, og initiativet har fået stor opbakning fra en række organisationer, myndigheder, virksomheder og beredskaber. Samtidig fremhæver arrangørerne, at initiativet har været med til at skabe en vigtig debat på de enkelte stationer. ”Vi vil gerne vise, at man som homoseksuel kan fungere uproblematisk i beredskabsverdenen”, fortæller Tim Ole Simonsen, der er en af kræfterne bag ”Blå blink på Priden”.

Brandvæsen

Vurdering om brandfolks arbejdsskadeerstatning ved kræft fremskyndes

Over 100 kræftsyge danske brandfolk har søgt arbejdsskadeerstatning, men kun én har fået kræftsygdommen anerkendt som arbejdsrelateret. Men beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) lægger nu pres på Arbejdsskadestyrelsen og giver styrelsen frem til årets udgang til at afgøre, om den har det tilstrækkelige videnskabelige grundlag til at vurdere sager om brandfolks kræft.

Præhospital

Læger: Ny Falck-aftale kan være i strid med loven

Region Nordjylland har indgået en to-årig samarbejdsaftale med Falck om at oprette og drive lægeklinikker i Hurup og Thisted fra 1. september 2013. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) mener imidlertid, at aftalen er i strid med den nuværende sundhedslov. En lovændring vil give mulighed for at udbyde driften af lægeklinikker til private, men den træder først i kraft om et år.

Brandvæsen

Brandvæsen og driftsgård er nu blevet fusioneret

Horsens Kommunes driftsgård og Horsens Brand & Redning er fra månedsskiftet blevet samlet med en fælles ledelse på en fælles adresse – på Endelavevej i Horsens. Dermed er sammenlægningen af Horsens Brand & Redning og driftsgården til en ny enhed med navnet Service og Beredskab en realitet. Som led i samme lægningen bliver kommunens hidtidige driftschef ny service- og beredskabschef, mens den hidtidige beredskabschef bliver leder af kørselskontoret.

Brandvæsen

Forsøg: Kørsel i nødsporet skal ikke være forbeholdt udrykningskøretøjer

Med det første forsøg af sin slags i Danmark vil Vejdirektoratet lette morgentrafikken for tusinder af de bilister, der til hverdag benytter Hillerødmotorvejen i retning mod København. Det skal ske ved at Vejdirektoratet fra december åbner for kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden. Dermed skal kørsel i nødsporet altså ikke længere være forbeholdt udrykningskøretøjer.

Brandvæsen

Tre frivillige brandværn vil lægges sammen

De frivillige brandværn i Egernsund, Gråsten og Rinkenæs vil opgive deres selvstændighed og i stedet gå sammen og etablere ét nyt brandværn, som vil få tilknyttet omkring 50 frivillige brandfolk. Sammenlægningen skal skabe et mere robust brandværn, som kan varetage alle typer opgaver inden for brandslukning, frigørelse, miljø og søredning. Det nye brandværn ønsker at få bygget en ny brandstation i Sundsnæs, som skal huse to slukningstog.

Præhospital

Ny opgave til Falck: Skal drive to nordjyske lægeklinikker

Region Nordjylland løser nu et akut problem med lægedækningen i Thy ved at indgå en to-årig aftale med Falck om etablering af to regionsklinikker. En ny regionsklinik i Hurup skal erstatte et praksiskompagniskab i Koldby, og en regionsklinik placeret i Thisted skal erstatte en praksis i Hanstholm. Tilsammen vil de to klinikker få 4.469 patienter tilknyttet. Regionsklinikkerne oprettes, fordi det ikke har været muligt for Praktiserende Lægers Organisation og Region Nordjylland at finde interesserede læger til at drive egen praksis i de to byer.