Brandvæsen og driftsgård er nu blevet fusioneret

Horsens Kommunes driftsgård og Horsens Brand & Redning er fra månedsskiftet blevet samlet med en fælles ledelse på en fælles adresse – på Endelavevej i Horsens. Dermed er sammenlægningen af Horsens Brand & Redning og driftsgården til en ny enhed med navnet Service og Beredskab en realitet. Som led i samme lægningen bliver kommunens hidtidige driftschef ny service- og beredskabschef, mens den hidtidige beredskabschef bliver leder af kørselskontoret.

Sammenlægningen af Horsens Brand & Redning og driftsgården blev besluttet af Horsens Byråd i forbindelse med budgetaftalen for 2013. Den nye organisation har fået navnet Service og Beredskab, og for bordenden sidder den hidtidige driftschef Jørgen Broch.

Direktør Tom Heron fra Teknik- og Miljøafdelingen ser nu frem til at se de positive resultater af sammenlægningen. ”Fusionen betyder, at en række opgaver kan løses på en mere hensigtsmæssig måde i forhold til at udnytte vores arbejdskraft og vores ressourcer bedre. Vi skal løse de samme opgaver for færre penge, og det kan lade sig gøre ved at samle kræfterne på én adresse med én ledelse”, siger Tom Heron.

Service og Beredskab omfatter følgende afdelinger:

  • Operativ afdeling
  • Forebyggende afdeling
  • Kørselskontor (inkl. sygetransport)
  • Værksted, lager og udenomsarealer
  • Vej & Anlæg
  • Affald & Genbrug og Parker
  • Endelave-færgen
  • Administrationsafdeling
  • Rengøringsafdeling

Ole Hansen Wessel, der har været beredskabschef i Horsens siden 2003, vil fremover være chef for kørselskontoret med titel af viceberedskabschef.

Annonce