Brandvæsen

Kommune vil lade Beredskabsstyrelsen overtage brandslukningen

Fremover bliver det måske Beredskabsstyrelsen, som skal varetage brandslukningen på Nordbornholm. Som led i en større spareplan overvejer Bornholms Regionskommune at nedlægge den kommunale brandstation i Allinge og i stedet lader Beredskabsstyrelsen Bornholm fungere som entreprisebrandvæsen. Det vil nemlig give en årlig besparelse på ca. 900.000 kr.

Præhospital

Falck har fået problemer med de svenske myndigheder

Falcks svenske ambulanceselskab, Falck Ambulans, har fået alvorlige problemer med to af selskabets offentlige kunder, der begge mener, at Falck ikke overholder de indgåede kontrakter. Stockholms Läns Landsting har således konstateret, at Falck i en række tilfælde har bemandet ambulancerne med personale, der ikke lever op til kontraktens uddannelseskrav, og det får nu landstinget til at kræve, at Falck tilbagebetaler et større beløb. Og i Region Skåne er der indledt en undersøgelse, efter at Falck tilsyneladende har anvendt seks ambulancer, som ikke lever op til kontraktkravene.

Brandvæsen

Brancheforening kritiserer bestyrelsen i Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

Er det et problem, at der sidder en repræsentant for en af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) største kunder i instituttets bestyrelse, når DBI samtidig står for brandgodkendelse af kundens produkter? Det mener en brancheforening, som frygter, at bestyrelsessammensætningen indebærer, at DBI ikke kan opretholde sin uafhængighed. Den ansvarlige minister, uddannelsesminister Morten Østergaard, mener dog ikke, at der er grund til at frygte for habiliteten i instituttets virke.

Præhospital

Starter underskriftsindsamling for en bedre redderuddannelse

Organisationen Dansk Ambulance Råd har startet en underskriftsindsamling for en forbedring af den nuværende ambulanceredderuddannelse. Ifølge Dansk Ambulance Råd skal underskriftsindsamlingen anvendes til at vise politikerne på Christiansborg og i regionerne, hvor stor tilslutning der er til, at uddannelsens indhold forbedres og at uddannelsens varighed ændres, så der bliver tale om en samlet videregående uddannelse.

Præhospital

Ny organisation skal drive regionernes akutlægehelikoptere

I oktober 2014 ventes Danmarks nye og landsdækkende akutlægehelikoptertjeneste at kunne gå i drift. Helikoptertjenesten kommer til at bestå af tre akutlægehelikoptere med baser i Ringsted, Skive og Billund, og selve driften af helikopterne er i øjeblikket i udbud. Men ansvaret for driften vil blive samlet i en ny driftsfunktion, som på landsplan bl.a. skal stå for rekruttering, uddannelse og lægelig ledelse af det sundhedsfaglige personale på akutlægehelikopterne samt økonomistyring, drift af baserne og behandling af klagesager.

Præhospital

Norge: Hjemtagning af ambulancekørsel er blevet en økonomisk katastrofe

I øjeblikket overvejer Region Hovedstaden at hjemtage dele af ambulancekørslen fra 2015. Samme overvejelse havde den norske sygehusregion Helse Midt i 2011, og fra årsskiftet overtog regionen driften af 80 ambulancer og ansvaret for 500 ansatte fra private operatører. Men hjemtagningen har udviklet sig til en økonomisk katastrofe, hvor budgettet i år vil blive overskredet med ca. 125 mio. norske kr. Budgetoverskridelsen skal formentlig finansieres ved besparelser på sygehusene.

Præhospital

Region om mulig hjemtagning af ambulancer: Vi var billigst ved sidste udbud

Da Region Hovedstaden i 2008 for første gang sendte ambulancekørslen i udbud, viste regionens kontrolbud, at den billigste løsning i fem af de 10 områder, som udbuddet var opdelt i, ville have været at hjemtage ambulancekørslen. Og disse erfaringer fra 2008 vil ifølge Region Hovedstaden kunne være tilstrækkeligt grundlag for en beslutning om at hjemtage dele af ambulancekørslen, når de nuværende kontrakter udløber i 2015. Samtidig peger regionen på, at den allerede gennemførte hjemtagning af akutlægebilerne har givet mere fleksibilitet – men regionen vil ikke oplyse, om hjemtagningen her har gjort driften dyrere eller billigere.

Google Maps
Brandvæsen

Flere brande efter brug af grill på tagterrasser

I Københavnsområdet har der de seneste uger været flere brande på tagterrasser, hvor brandårsagen har været en grill, der enten er væltet eller simpelthen har været placeret for tæt på bygningskonstruktioner. Og det får nu Frederiksberg Brandvæsen til at advare – for en brand på en altan eller tagterrasse kan hurtigt udvikle sig voldsomt og brede sig til boliger eller tagkonstruktionen på bygningen.

Foto: Rigspolitiet
Brandvæsen

Stenkast bekymrer brandfolk

I weekenden fik en tanksprøjte fra Greve Brandvæsen smadret en rude, da der under slukningsarbejde i Askerød-bydelen i Hundige blev kastet sten mod brand- og politifolk. Men også i Slagelse blev brandfolk i weekenden mødt af stenkastende unge, og mandag var det brandfolk fra Korsør, som under slukningen af en påsat brand blev udsat for stenkast. Og den udvikling bekymrer brandfolkene.