Brandvæsen

Københavnske brandfolk skal rykke ud til hjertestop

Tiden er altafgørende, når en person falder om med hjertestop. Københavns Brandvæsen og Region Hovedstaden har derfor indgået en aftale om at sende et brandkøretøj som First Responder, hvis brandkøretøjet er nærmest på patienten. Brandfolkene skal give livreddende førstehjælp, indtil ambulance og akutlæge når frem.

Præhospital

Falck: Vores tilbud er ikke dumping

Falck har givet en skarp pris på ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner, men selv om prisen ligger 20 % under Roskildes Brandvæsens, så er der ikke tale om et dumpingtilbud. Sådan lyder det fra Falck, der bebuder, at prisen også ved næste udbud vil ligge på samme niveau. Roskildes borgmester vil holde øje med, om den lavere pris medfører stigende responstider.

Præhospital

Roskilde Brandvæsen mister ambulancerne til Falck

Region Sjællands udbud af ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner har budt på en reel overraskelse: Roskilde Brandvæsen, der ellers tegnede til at blive en sikker vinder af udbuddet, har tabt til Falck, som fra 1. februar 2014 og to år frem skal varetage ambulancekørslen i de to kommuner. Roskilde Brandvæsen fortsætter i Greve, Solrød og Køge, hvor opgaven først senere skal i udbud. Region Sjælland sparer 6 mio. kr. ved at skifte til Falck.

Brandvæsen

Fagforening: Politikerne spiller hasard med borgernes sikkerhed

Målt i forhold til indbyggertallet har Danmark det billigste beredskab i Norden, og omkostningerne tåler også sammenligning med en række andre europæiske lande. Alligevel vil et bredt politisk flertal via Redningsberedskabets Strukturudvalg spare et tre-cifret millionbeløb på det samlede beredskab. Men der er tværtimod behov for at uddanne brand- og beredskabspersonalet bedre, mener FOA, som frygter, at den kommende strukturreform entydigt vil være en spareøvelse.

Brandvæsen

Kommunale brandfolk håber på Falck-tilbud på brandslukningen

Motivationen og gejsten blandt brandfolkene på Bornholm er væk, og engagementet hos øens brandfolk har aldrig været lavere. Sådan lyder det fra brandfolkene i Aakirkeby, som nu håber på, at Falck vil komme med et tilbud på brandslukningen. Ifølge brandfolkene vil en overgang til Falck nemlig skabe de ordnede forhold for mandskab og materiel, som de mener, at der i dag mangler.

Brandvæsen

Minister: Brandfolks skader ved angreb vil være arbejdsskader

Hvis en brandmand under en udrykning kommer til skade på grund af angreb fra borgere, så vil der som udgangspunkt være tale om en arbejdsskade – og dermed vil brandmanden være berettiget til arbejdsskadeerstatning. Det fastslår beskæftigelsesministeren, efter at Dansk Folkeparti har rejst tvivl om, hvorvidt skader som følge af angreb ville kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Brandvæsen

Nu er arbejdet med beredskabets strukturreform igangsat: Der skal spares et tre-cifret millionbeløb

Efter længere tids politiske forhandlinger er regeringen nu klar med et revideret kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg, der får tidligere departementschef Ib Valsborg som formand. Udvalget skal på under et halvt år færdiggøre en konkret model for den fremtidige organisering af beredskabet. Selv om besparelseskravene er mindre konkrete end i det første udkast, så bliver det stadig slået fast, at forventningen til udvalget er, at der findes besparelser på et tre-cifret millionbeløb, uden at det går ud over beredskabets robusthed.

Præhospital

Over 9.000 frederikshavnere har lært at redde liv

Projektet Parat til Hjertestart i Frederikshavn blev officielt afsluttet i denne uge, og nu er mere end 9.000 borgere og kommunale medarbejdere uddannet i hjertelungeredning. ”Tillykke til borgerne i Frederikshavn Kommune. Der er 62.000 gode grunde til, at Parat til Hjertestart i Frederikshavn Kommune har været en god idé”, siger Frederikshavns borgmester, Lars Møller, med henvisning til antallet af bankende hjerter. Og borgmesteren er ikke i tvivl: Projektet med at gøre en hel kommune parat til at redde liv har været en succes.

Brandvæsen

SINE Services skudt i gang

Effektiv koordinering og fælles overblik i kaosfasen. Det er nogle af gevinsterne ved de to SINE Services pilotprojekter, der blev skudt i gang på et møde i september. På mødet deltog repræsentanter for alle beredskabssektorer, der tilsammen udgør den operative arbejdsgruppe. Henover efteråret skal arbejdsgruppen definere de operative rammer for pilottest af to forskellige it-løsninger, der enten hver for sig eller i samspil kan give beredskaberne en fælles visuel platform til koordinering af den tværgående indsats ved såvel små som store hændelser.