Kystredningstjenesten får bedre udstyr

Arkivfoto: Claus Olischer

Rønne og Skagen får nye redningsstationer, mens andre kystredningsstationer kan glæde sig til nye hurtige både og terrængående biler. Kystredningstjensten overgik til Søværnet i 2011, da Farvandsvæsenet blev nedlagt, og derfor er det forsvaret, der har fået travlt med at erstatte nedslidte faciliteter og skibe. Samtidig dimensioneres Kystredningstjenesten på materielsiden, så den bedre kan varetage opgaverne og samtidig opfylde fremtidens hensyn til energi og miljø.

“Den nye redningsstation i Rønne bygges, så den opfylder krav til energirigtigt byggeri anno 2020”, fortæller projektleder i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bjarne Kille.  I starten af måneden afleverede han udkast til detailprojektering på den kommende nye redningsstation, som derefter kan udbydes. Hvad man har nu, er et skitseprojekt uden detaljer, hvor kystreddernes erfaringer og gode råd er taget i betragtning, oplyser Forsvarskommandoen.

“Vi regner med en prisramme på omkring 9-10 mio. kroner for en ny station centralt beliggende i Rønne Havn. Om der kan bygges i 2014 eller 2015 er uvist, men det haster. Den eksisterende er ramt af skader og underminering”, fortæller Bjarne Kille.

I Skagen har man knap så travlt, men her er udfordringerne anderledes. Den nye redningsstation bliver liggende centralt på havnen, men beliggenheden overfor de gamle pakhuse stiller krav til arkitekturen. “Skagen er jo stærkt besøgt af turister, og endda på vej til at blive anløbshavn for mellemstore krydstogtskibe. Så vi skal ikke bare bygge bæredygtigt overfor miljøet, men også overfor den eksisterende arkitektur. Største udfordring bliver dog, at redningsstationen skal fungere under byggeriet”, fortæller projektleder Eva Hancock fra FBE. Hun har erfaringer fra opførsel af nye redningsstationer i Thorup Strand og Hanstholm tilbage i 2004. Eva Hancock regner med at byggeriet i Skagen projekteres i 2014, men bygges og betales i 2015. Rammen hedder 11 mio. kroner.

Nye hurtige både

Forsvarets materieltjeneste har samtidig startet udskiftning af de tre gamle motor-redningsbåde, der ventes erstattet om fire år.  De mindre ”fast-rescue-boats” kommer der ni nye af fra det norske firma Maritime Partner.

“To leveres til Sæby og Rømø allerede i december, mens resten ankommer i klumper af tre i henholdsvis foråret og efteråret.  De nye hurtiggående både koster 4 mio. kr. stykket, og er tilpassede versioner af typen 1070 Alusafe”, fortæller Ole Stryhn Eriksen fra Forsvarets Materieltjeneste. “De vil kunne skyde en fart af mere end 40 knob, og falder på et tørt sted for de 75 procent frivilligt bemandede redningsstationer landet over.  Christiansø trænger også til ny båd, men her er valget faldet på en klassisk Rhib”, tilføjer Ole Stryhn Eriksen.

Der er også gang i udskiftningen af flere redningskøretøjer, hvor to nye er leveret, mens fem andre er på vej. Bilerne af typen Unimog og Iglhaut – begge fra Mercedes – bliver til stor hjælp på strandene, hvor de ikke alene vil kunne transportere tilskadekomne til ventende ambulancer, men også selvstændigt foretage eftersøgninger langs kysten med infrarøde kameraer. “Det venter vi os rigtig meget af”,  fortæller chefen for Kystredningstjenesten, Tim Lillelund fra Flådestation Frederikshavn.

“De mange nye tiltag er nødvendiggjort af en generel nedslidning, Redningsmændene fra de 21 redningsstationer i Danmark er døgnet rundt klar til at redde mennesker i nød – også i stormvejr som det vi for nyligt oplevede. Fartøjer og køretøjer skal kunne afgå inden for 20 minutter af alarmeringen, og henset til at tiden er essentiel i søredning, så skal udstyr og faciliteter være i orden”, siger Tim Lillelund.

Annonce