Præhospital

Pænt overskud i BIOS-moderselskab

Næste år overtager hollandske BIOS ambulancekørslen i store dele af Region Syddanmark. Der har i de senest måneder været sat spørgsmålstegn ved det hollandske selskabs økonomiske soliditet, men et nyt regnskab fra BIOS-koncernens moderselskab viser et solidt overskud på godt 23 mio. kr. før skat.

Brandvæsen

Brandværn nedlægger sig selv

Den 1. februar 2015 er det endegyldigt slut med det frivillige brandværn i Aller. Efter 113 år har brandværnet besluttet at nedlægge sig selv på grund af akut mangel på frivillige brandfolk i lokalområdet. De tilbageværende brandfolk vil dog kunne fortsætte i nabobrandværnet i Tyrstrup, som der i forvejen er et tæt samarbejde med.

Præhospital

Fastholder nedlæggelse af akutbil

Responstiden i Skagen er de seneste år faldet, og derfor kan borgerne være helt trygge, selv om den lokale akutbil nedlægges fra april 2015. Det skriver Region Nordjylland i en redegørelse til Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Sundhedsminister Nick Hækkerup understreger samtidigt, at det er regionernes ansvar at tilrettelægge og drive det præhospitale beredskab.

Brandvæsen

Københavnske vagtcentraler samles ét sted

Inden for kort tid går Københavns Kommune i gang med første fase af en plan, som skal føre til, at kommunens vagt-, alarm- og kommandocentraler samt Københavns Brandvæsens operative ledelse ved udgangen af 2. kvartal 2015 er samlet på én adresse. Den første enhed, der flyttes, er kommunens kommandocentral, som rykker til den nye adresse i november og december.

Præhospital

Falck skal drive endnu en lægeklinik

Falck skal fremover drive lægeklinikken i Sunds i Region Midtjylland. Den fire-årige kontrakt er vundet i et udbud, hvor også to andre aktører vandt kontrakter på driften af lægeklinikker. Prisen for de tre kontrakter er alle steder på niveau med den gennemsnitlige udgift pr. patient, som regionen i dag betaler de praktiserende læger.

Præhospital

Landets akuthjælpere skal have bedre it-understøttelse

Regionerne har de seneste år etableret en række akuthjælper-ordninger, hvor frivillige borgere rykker ud for at yde førstehjælp ved alvorlig sygdom i tyndtbefolkede områder. Nu vil partierne bag den såkaldte satspulje sikre, at akuthjælperne får et it-system, som understøtter, at akuthjælperne kan disponeres på linje med ambulancer via en sikret app på telefonen.