Københavnske vagtcentraler samles ét sted

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Inden for kort tid går Københavns Kommune i gang med første fase af en plan, som skal føre til, at kommunens vagt-, alarm- og kommandocentraler samt Københavns Brandvæsens operative ledelse ved udgangen af 2. kvartal 2015 er samlet på én adresse. Den første enhed, der flyttes, er kommunens kommandocentral, som rykker til den nye adresse i november og december.

Det er lokaler på Gearhalsvej ved Gl. Køge Landevej, som fremover skal huse Københavns Kommunes kommandocentral, alarmcentralen, Københavns Brandvæsens vagtcentral, Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vagtcentral, Socialforvaltningens vagtcentral samt Københavns Brandvæsens operative ledelse.

Den første enhed, der flyttes til Gearhalsvej, er den kommunale kommandocentral på Enghavevej. Der er udarbejdet en drejebog for flytningen, og den fysiske flytning påbegyndes i november med nedtagning af udstyr på Enghavevej, og den forventes afsluttet senest ved udgangen af december måned. Der er udarbejdet beredskabsplaner, som sikrer, at det er muligt at aktivere kommunens kriseorganisation i flytteperioden.

Næste fase vil være flytningen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vagtcentral og Socialforvaltningens vagtcentral. Her er en drejebog for flytningen stadig under udarbejdelse, men flytningen gennemføres ultimo januar 2015. Den fysiske flytning af vagtcentralernes systemer skal af hensyn til driften ske på én dag.

Sidste fase er flytning af en række enheder fra Hovedbrandstationen. Det drejer sig om Københavns Brandvæsens alarm- og vagtcentral, brandvæsenets operative ledelse samt brandvæsenets enheder for sikring og IT. Denne del af flytningen er den mest komplekse og risikobehæftede, og man er i gang med forberedelse og planlægning, hvor der udover administrative lokaler og it-faciliteter også skal etableres garager til den operative ledelses køretøjer. Den samlede flytning af brandvæsenets enheder forventes afsluttet ved udgangen af 2. kvartal 2015.

Annonce