Autohjælp

Iværksætter stort efteruddannelsesprogram for autoreddere

I det kommende års tid skal 220 medarbejdere fra Viking Assistance igennem et stort efteruddannelsesprogram, som kommer til at bestå af 10 forskellige kurser. Viking er en ny aktør på det danske marked for autohjælp, og efteruddannelsen skal sikre, at redderne på de mange nye stationer, som er etableret på kort tid, får et ensartet fagligt niveau.

Brandvæsen

Ikke udsigt til hurtig politisk aftale om beredskabet

Ved årsskiftet udløb den politiske aftale om redningsberedskabet. Aftalen blev indgået i december 2014, og partierne aftalte dengang, at der i 2015 skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag, som skulle give mulighed for at indgå en flerårsaftale om beredskabet. Sådan er det imidlertid ikke gået, og forsvarsministeren vil først indlede drøftelser om en ny aftale ”i løbet af de kommende måneder”.

Præhospital

Nye ambulanceregler vedtaget af et enigt Folketing

Samtlige politiske partier står bag nye regler for de ambulancer, som ikke indgår i regionernes beredskab, men som hyres af arrangører af f.eks. sportsarrangementer og koncerter. Reglerne, der torsdag blev vedtaget af et enigt Folketing, indebærer blandt andet, at et køretøj kun må betegnes som en ambulance, hvis både mandskab og udstyr opfylder de samme krav, som stilles til regionernes ambulancer.

Præhospital

Region: BIOS har en operativ mulig bemanding

Med 493 fuldtidsansatte er BIOS stadig langt fra idealbemandingen på 550. Men direktøren for sundhedsområdet i Region Syddanmark, Mads Haugaard, betegner den nuværende bemanding som ”inden for rammerne af en operativ mulig bemanding”. Det fremgår af en status på ambulancekørslen i regionen, som Sundheds- og Ældreministeriet havde anmodet om.

Brandvæsen

Effektiviseringer skal få økonomien til at hænge sammen i Slagelse

Efter at Slagelse Kommune har besluttet at forlade Vestsjællands Brandvæsen, skal kommunens beredskab nu finde besparelser på 2,5 mio. kr. i et samlet budget på godt 13 mio. kr. På kort sigt forventer beredskabet, at man kan finde de krævede besparelser gennem effektiviseringer, bl.a. ved at undlade at genbesætte stillinger. Men fra 2017 skal der kigges på serviceniveauet.