Brandvæsen

Vestsjællands Brandvæsen flytter fra nyetableret hovedsæde

Vestsjællands Brandvæsen blev fra årsskiftet etableret med hovedsæde på det tidligere rådhus i Svebølle. Her er brandvæsenets ledelse, administration og vagtcentral placeret, men medarbejderne bør nok beholde flyttekasserne. Efter at Slagelse Kommune er udtrådt af samarbejdet, har beredskabskommissionen nemlig besluttet, at hovedsædet skal flyttes til brandstationen i Kalundborg.

Præhospital

Regioner indstiller præhospital patientjournal til digitaliseringspris

Hurtig adgang til oplysninger om trafikofre og andre i akut nød forbedrer patientbehandling og overlevelseschancer. Derfor har ambulancerne fået nyt it-udstyr, der gør at oplysninger om tilskadekomne hurtigt videregives via de såkaldte Præhospitale Patient-Journaler (PPJ). Og nu har Danske Regioner indstillet det nye digitale udstyr i ambulancerne til årets digitaliseringspris

Præhospital

Ny strategi fra BIOS betegnes som risikabel

Trods store rekrutteringsproblemer gennemførte BIOS ved årsskiftet flere forringelser af reddernes tillæg. Et særligt – og populært – tillæg, der skulle få redderne til at tage ubesatte vagter med kort varsel, er således afskaffet, fordi det ifølge BIOS er ”ekstremt dyrt”. Men det får Region Syddanmark til at kritisere BIOS for at have valgt en risikabel strategi.

Brandvæsen

Landets næststørste beredskab har fået sin første formand

Selv om Brand & Redning Sønderjylland kun omfatter tre kommuner, så er det – målt på antallet af stationer – landets næststørste. Det fælles beredskab for Haderslev, Aabenraa og Tønder kommuner blev etableret den 1. januar 2016 med hovedsæde i Tinglev, og mandag aften blev der holdt det første møde i beredskabskommissionen. Her blev Haderslevs borgmester valgt til formand.

Præhospital

Enigt Folketing støtter op om nye regler for private ambulancer

I dag skal Folketinget 2. behandle et lovforslag, som blandt andet vil skærpe reglerne for de ambulancer, som ikke indgår i regionernes officielle beredskab. Og alt tyder på, at det bliver et enigt Folketing, som vil støtte op om lovforslaget. Samtidig fortæller en af de centrale uddannelsesinstitutioner, at de private operatører sagtens kan få pladser på behandleruddannelsen.

Præhospital

Region: Januar blev en svær måned for BIOS

Både Region Syddanmark og BIOS har tidligere meldt ud, at januar ville blive måneden, hvor BIOS nåede idealbemandingen. Men sådan kom det ikke til at gå. Tværtimod ser rekrutteringen ud til at være gået i stå, og i januar har der i perioder manglet op til fire ambulancer. BIOS står derfor til en millionbod – og regionen har iværksat en nødløsning, hvor der overføres beredskaber fra BIOS til Responce.

Præhospital

AMK-vagtcentrals it-system var nede i næsten fem timer

Den 25. december 2015 blev Region Hovedstadens AMK-vagtcentral ramt af et omfattende it-nedbrud, som medførte, at vagtcentralen var helt uden it-system i næsten fem timer. Under nedbruddet, der også ramte Akuttelefonen 1813, blev der i stedet etableret manuelle procedurer til kommunikation med ambulancerne, viser en ny redegørelse fra regionen.