Ikke udsigt til hurtig politisk aftale om beredskabet

Arkivfoto: Eimo Berg

Ved årsskiftet udløb den politiske aftale om redningsberedskabet. Aftalen blev indgået i december 2014, og partierne aftalte dengang, at der i 2015 skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag, som skulle give mulighed for at indgå en flerårsaftale om beredskabet. Sådan er det imidlertid ikke gået, og forsvarsministeren vil først indlede drøftelser om en ny aftale ”i løbet af de kommende måneder”.

Den politiske aftale om redningsberedskabet for 2015 blev indgået den 19. december 2014 mellem den daværende regering, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Liberal Alliance.

Aftalen tog hul på de besparelser, som tidligere på året var blevet aftalt på det statslige beredskab. Det skete ved at stille krav om, at det statslige beredskab skulle finde besparelser på 25 mio. kr., blandt andet ved at udskyde vedligeholdelse og materielindkøb. Samtidig aftalte partierne imidlertid, at der i løbet af 2015 skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag, som skulle gøre det muligt at indgå en flerårig beredskabsaftale i 2015 – bl.a. om en strukturreform som led i udmøntningen af det samlede sparekrav på 125 mio. kr.

Der er imidlertid ikke blevet udarbejdet noget beslutningsgrundlag.

Uklarhed om besparelser

Forsvarsministeren meddelte dog sidste år, at der ikke vil blive nedlagt statslige beredskabscentre, og at den krævede besparelse på 125 mio. kr. derfor ikke kan findes på det statslige beredskab. Men hvor stor en del af besparelsen, som beredskabet fortsat skal bære, er uklart – og der er ikke udsigt til en afklaring foreløbigt. For til trods for, at den politiske aftale nu er udløbet, så bliver der næppe indgået en ny aftale i den nærmeste fremtid.

I et svar til Socialdemokraterne, der har presset forsvarsminister Peter Christensen for at indlede forhandlingerne om en ny aftale, oplyser ministeren blot, at ”jeg forventer at indlede drøftelserne om fremtidens redningsberedskab i løbet af de kommende måneder”. Socialdemokraterne har ligeledes ønsket oplyst, hvordan det statslige beredskab påvirkes af, at der i øjeblikket ikke er nogen politisk aftale. ”Indtil videre fortsætter det statslige redningsberedskab med at løse sine opgaver”, lyder svaret fra forsvarsministeren.

Annonce