Brandvæsen

Turnus mellem ambulance og brand har gjort rekruttering lettere

Den 1. februar 2016 fik det nye Hovedstadens Beredskab firedoblet sin ambulancetjeneste, men sammenlignet med landets andre ambulancetjenester har Hovedstadens Beredskab haft færre problemer med rekruttering af de mange reddere, som der har været behov for. En medvirkende årsag er, at beredskabet tilbyder, at redderne kan indgå i en turnusordning, hvor de også arbejder i brandtjenesten.

Autohjælp

Dansk Autohjælp fik stor nedgang i assistanceomsætningen i 2015

Dansk Autohjælp havde et svært år i 2015, hvor selskabets assistanceomsætning faldt med næsten 8 pct. Samtidig steg omkostningerne kraftigt, blandt andet på grund af øgede udgifter til markedsføring, og samlet set førte det til, at overskuddet faldt med 5 mio. kr. Dansk Autohjælp forventer, at såvel aktivitetsniveau som overskud vil falde igen i 2016.

Præhospital

Redningskorps skal hjælpe med op- og nedbæringer på Ærø

BIOS’ ambulanceberedskab på Ærø får nu mulighed for at trække på brandfolk fra Ærø Redningskorps. De to reddere, som udgør ambulanceberedskabet, vil nemlig ikke selv kunne håndtere akutte op- og nedbæringer, f.eks. hvis patienter skal bæres op fra lystbåde. Den nye ordning kommer til at koste regionen ca. 140.000 kr. om året.

Brandvæsen

Høring om nye krav til brandsikring

Trafik- og Byggestyrelsen har sendt et forslag til ændring af bygningsreglement 2015 i høring. Høringen vedrører udkast til nye krav til brandsikring af højlagre og lignende lagerbygninger, men den omfatter endvidere nye krav til driftsmæssige foranstaltninger i transportable telte og konstruktioner.

Brandvæsen

Beredskabsdirektør: Beredskabsstab skulle have været aktiveret under storbrand

Den lokale beredskabsstab, der har til opgave at koordinere store indsatser, burde have været aktiveret under sidste måneds storbrand på havnen i Fredericia. Det fastslår den lokale beredskabsdirektør, som blandt andet mener, at den manglende koordinering førte til, at der blev rekvireret assistance på en noget tilfældig måde samt at der ikke blev lagt flydespærringer ud.

Præhospital

Reddere: Region er selv skyld i reddermanglen

Der er akut mangel på ambulancereddere i Region Syddanmark, men det er regionens egen skyld. Det mener Reddernes Landsklub, som påpeger, at regionens krav til antallet af nye ambulancelever formentlig kun dækker under en tredjedel af behovet. Samtidig betød regionens udbud af ambulancekørslen, at der i et års tid kun blev optaget meget få nye redderelever.

Brandvæsen

Flygtningekrisen giver stort overskud hos Beredskabsstyrelsen

Den aktuelle flygtningekrise har været god for økonomien i Beredskabsstyrelsen, som i 2015 fik et uventet overskud på 7 mio. kr. Overskuddet skyldes især, at Beredskabsstyrelsen i november og december etablerede en midlertidig indkvarteringskapacitet for op til 2.200 flygtninge for Udlændingestyrelsen samt modtagecentre for Rigspolitiet. Det gav alene i december en ekstraindtægt på 63 mio. kr.

Præhospital

BIOS vil have reduceret bod

I øjeblikket skal BIOS hver måned betale en bod på ca. 4,5 mio. kr. til Region Syddanmark for manglende overholdelse af selskabets ambulancekontrakt med Region Syddanmark. Beløbet er det maksimale, som en bod ifølge kontrakten kan udgøre, nemlig 15 pct. af kontraktsummen. Men BIOS mener, at bodssystemet er for strengt og vil have det ændret.

Præhospital

Kommune er stærkt bekymret over plan om at nedlægge akutbil

Region Syddanmarks plan om at nedlægge den paramedicinerbemandede akutbil i Haderslev er stærkt bekymrende. Sådan lyder meldingen fra Haderslev Kommune, som i et høringssvar til regionen påpeger, at udgifterne til ekstra behandling af patienter, der ikke har fået hurtig hjælp, vil kunne overstige de ret beskedne besparelser ved at nedlægge akutbilen.