Uklart om BIOS skal betale bod for manglende ambulancer

Først i næste måned bliver det afgjort, om BIOS skal betale en tocifret millionbod til Region Syddanmark for manglende ambulanceberedskaber. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har mistanke om, at Falck har udnyttet sin dominerende position på markedet til at gøre det svært for BIOS at rekruttere nok reddere, men det afviser 336 reddere i en usædvanlig henvendelse til styrelsen.

Striden i Region Syddanmark står om en bestemmelse i regionens kontrakt med BIOS, som indebærer, at BIOS skal betale en bod, hvis selskabet ikke leverer det aftalte antal ambulancer. Bodsbestemmelsen trådte i kraft fra årsskiftet, og alene for 1. kvartal er boden opgjort til omkring 10 mio. kr. Boden har karakter af en straf, og den kommer oven i, at regionen i samme periode har trukket næsten 3 mio. kr. i betalingen til BIOS, fordi der ikke leveres det aftalte produkt.

Egentlig skulle regionsrådet i Region Syddanmark have taget stilling til betalingen af boden mandag aften. Men her blev det besluttet, at sagen udskydes til næste regionsrådsmøde, som finder sted den 23. maj 2016. Årsagen er, at der er opstået usikkerhed om, hvorvidt BIOS er juridisk forpligtet til at betale boden.

Mistanke om urent trav

Tidligere har BIOS påberåbt sig, at den generelle reddermangel i Danmark reelt gør det umuligt at rekruttere nok reddere – og at BIOS ikke kan pålægges at betale bod for et problem, som ikke er skabt af BIOS, men som skyldes en generel problemstilling i branchen.

Senest er det så kommet frem, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har mistanke om, at Falck har forsøgt at hindre BIOS i at ansætte ambulancereddere ved at beskæftige flere reddere, end Falck har brug for, samt ved at have kommunikeret negativt om BIOS, så Falcks reddere ikke ønskede at skifte arbejdsgiver. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte i december ransagninger på en række af Falcks kontorer og fortsætter undersøgelsen af et muligt brud på konkurrencelovgivningen.

Anliggende mellem Falck og BIOS

Spørgsmålet er så, om mistanken om urent trav fra Falcks side medfører, at BIOS slipper for at betale bod. Det skal Region Syddanmark altså tage stilling til om en måned, men Enhedslisten afviser, at en konkurrencesag skal få indvirkning på størrelsen af boden:

”Hvis Falck har gjort noget, som selskabet ifølge loven ikke må, så er det alene et anliggende mellem BIOS og Falck, og hvor BIOS så må slæbe Falck i retten. Med regionen har det intet at gøre”, siger regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum, som mener, at regionen fortsat skal kræve den bod, som man kontraktligt er berettiget til.

Reddere: Det var vores frie valg

Oplysningen om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har mistanke om, at redderne ikke frit har valgt arbejdsgiver, fik mandag 336 reddere til at sende et brev til styrelsen, hvor de gør opmærksom på, at de ikke er enige i den såkaldte bekymringsskrivelse, som styrelsen har sendt til Falck.

Redderne skriver:

”Til Konkurrencestyrelsen

Jeg vil overfor jer gerne slå 100 % fast at jeg ikke på noget tidspunkt har følt mig tvunget eller påvirket af Falck til ikke at skifte arbejdsgiver. Tværtimod har Falck hele vejen haft stor forståelse for at vi stod foran et svært valg – men at det netop var vores frie valg.

Vi var over 600 reddere som har været til informationsmøder og/eller samtale ved BIOS og mange valgte i sidste ende at forblive i Falck eller skifte til Responce. Der er mange grunde til dette, såsom mere sikkerhed i ansættelsen, flere jobmuligheder, bedre overenskomst, bedre pension og forsikringer og en bedre “mavefornemmelse”.

Jeg søgte selv min stilling ved Falck/Responce og underskrev selv ansættelseskontrakten.

Jeg har siden 1/9-15 arbejdet mange forskellige steder i hele Danmark, hvor Falck/Responce har haft underskud af reddere. Responce har jo siden opstarten fået flere og flere opgaver fra regionen = de har skulle bruge flere og flere reddere.

Og jeg har haft nok at lave på alle mine vagter……..

Jeg vil endvidere gerne slå fast at jeg ikke har mødt en eneste kollega der har følt sig tvunget/påvirket til at forblive i Falck/Responce.

PS: Ved en evt. retssag mod Falck, så husk at indkalde mig som vidne, da det er min arbejdskraft det drejer sig om, og det er ikke Falck som har lagt hindringer i vejen for at jeg kunne tage arbejde ved BIOS, det er BIOS selv der har gjort det.”

Annonce