Tilbagerulning af beredskabsbesparelser betales med NATO-midler

Det bliver først og fremmest besparelser på Danmarks NATO-bidrag, som kommer til at finansiere den tilbagerulning af besparelser på det statslige beredskab, som blev besluttet i sidste måned. Det fremgår af et såkaldt aktstykke fra Forsvarsministeriet. Det spares således 30 mio. kr. på NATO-bidraget, mens der spares 15 mio. kr. på materieldrift indenfor Forsvarsministeriets koncern. 

I den såkaldte Vækstpakke fra 2014 blev det besluttet, at det statslige beredskab skulle spare 125 mio. kr. om året. Et bredt politisk flertal blev imidlertid i sidste måned enige om, at denne besparelse skulle rulles delvist tilbage. Tilbage står kun 45 mio. kr., som fra 2017 og frem skal spares på Beredskabssstyrelsens eget budget, mens der i 2016 skal spares 30 mio. kr. Ifølge Forsvarsministeriet gennemføres der i øjeblikket en analyse af, hvilke koncernfælles kapaciteter inden for Forsvarsministeriets område, der kan nyttiggøres i det statslige redningsberedskab. Der er et aktuelt fokus på HR-området, økonomi- og regnskabsområdet, materiel-, it- og indkøbsområdet og bygningsdrift.

Den resterende besparelse på 45 mio. kr. i 2016 og 80 mio. kr. i årene fremover bliver i stedet finansieret på anden vis. Den præcise fordeling for 2017 og frem vil først fremgå af finansloven for 2017, men i 2016 – hvor der altså skal findes 45 mio. kr. – sker det ved at hente 15 mio. kr. på materieldrift i Forsvarsministeriets koncern, 10 mio. kr. på bidrag til NATO’s militære driftsbudgetter og 20 mio. kr. på bidraget til NATO’s investeringsprogram. Disse besparelser er mulige som følge af lavere bidragssats for Danmarks bidrag til NATO’s fællesfinansierede budgetter samt færre udgifter til materieldrift p.g.a. lavere brændstofpriser.

Annonce