Præhospital

Ambulancebehandler får kritik for behandling

Da en ambulance i november 2019 rykkede ud til en patient, som var faldet ned fra et tag, var ambulancebehandlerens undersøgelse af patienten både mangelfuld og utilstrækkelig. Desuden burde behandleren have konfereret med en AMK-læge. Det fastslår Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som konkluderer, at behandleren handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Præhospital

Stor forskel i antallet af mistede 112-opkald i regionerne

Det er ikke kun Region Hovedstaden, som har problemer med mistede 112-opkald. I næsten alle regionerne har man således set en stigning i år, men dog på et væsentligt lavere niveau end i Region Hovedstaden. Samtidig er der stor forskel på regionernes procedurer – f.eks. sker der i Region Midtjylland viderestilling til vagtcentralens læge eller tekniske disponenter, hvis der ikke er en ledig sundhedsfaglig visitator, og derfor har regionen stort set ingen mistede opkald.

Præhospital

Redegørelse: Høj grad af mangel på tillid til ledelsen på AMK-vagtcentral

Der har gennem flere år været massive udfordringer med trivsel og dårligt arbejdsmiljø på Region Hovedstadens AMK-vagtcentral, og problemerne er løbende blevet værre. Det beskrives i en ny redegørelse, der også viser, at regionen ikke har haft nogen procedure til at håndtere uventet travlhed, samt at medarbejderne ikke er trygge ved at indrapportere utilsigtede hændelser og gå til ledelsen med bekymringer.

Præhospital

Region pressede Falck til at fyre ambulanceredder

Efter en konflikt med ledelsen i Region Hovedstadens Akutberedskab måtte en ambulanceredder i 2020 indgå en fratrædelsesaftale. Men sagen sluttede ikke dér. Da redderen senere blev ansat i Falck, krævede redderens tidligere chef i Akutberedskabet, at Falck afskedigede redderen. Det skete med henvisning til en bestemmelse i kontrakten, der ellers er beregnet til at få afskediget reddere, der f.eks. har problemer med fagligheden.

Præhospital

Analyse af Storebæltsulykken: Udfordringer med kommunikation og uddannelse

En ny analyse af den alvorlige togulykke på Storebælt i 2019 er netop blevet publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. Her konkluderer fire læger, at den præhospitale del af indsatsen forløb godt, men at det var en stor udfordring, at 40 pct. af radiokommunikationen ikke skete som foreskrevet. Endvidere er det et problem, at næsten halvdelen af de danske akutlæger ikke har en formel indsatslederuddannelse.

Præhospital

Jobmesser skal hjælpe Falcks tusindvis af podere videre til nye jobs

På næste lørdag slutter endnu en epoke i corona-pandemien: Her lukker de sidste af de testcentre, som private virksomheder driver. Selv om både antallet af centre og åbningstiderne løbende er blevet reduceret, så er det alligevel mange tusinde podere, som nu skal finde nye jobs. Falck har været den største aktør på det nye marked, og nu skal tre jobmesser hjælpe Falcks podere videre til nye jobs.

Brandvæsen

Ny kampagne: Arbejdsgivere skal gøres interesserede i at have brandfolk ansat

I de seneste år er det blevet sværere og sværere for brandvæsenerne at rekruttere nok deltidsbrandfolk og frivillige brandfolk. Men nu skal en ny, landsdækkende kampagne gøre flere virksomheder interesserede i at have brandfolk ansat. Under navnet ”Lad dem løbe” skal kampagnen fortælle, hvor vigtigt det er, at arbejdsgiverne lader deres medarbejdere rykke ud, når det brænder i arbejdstiden.