Præhospital

Stort flertal for at etablere egen ambulancetjeneste i Region Syddanmark

Et stort flertal i regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at regionen skal etablere sin egen ambulancetjeneste, hvis BIOS som ventet går konkurs. Redderne i BIOS kan se frem til en ekstra månedsløn som bonus, og så skal der hentes hjælp hos Hovedstadens Beredskab samt fra andre regioner og fra sygeplejersker for at sikre, at regionen omsider får et robust beredskab.

Brandvæsen

Vestsjællands Brandvæsen hjemtager køretøjer og vagtcentral fra Falck

Falck står til at få en ny tre-årig brandslukningskontrakt med Vestsjællands Brandvæsen uden udbud. Men der bliver tale om en ændret arbejdsfordeling mellem Falck og brandvæsenet, for Vestsjællands Brandvæsen vil selv stå for køretøjer og øvrigt materiel, der så stilles til rådighed for Falck, ligesom vagtcentralen skal hjemtages. Og så skal Falck have ”incitamenter” til at overholde responstiderne.

Præhospital

Statsforvaltningen: Region Syddanmark traf ulovlige afgørelser

Det var i strid med lovgivningen, da Region Syddanmark i flere tilfælde afviste at udlevere materiale om regionens kontrakt med BIOS. Det slår den statslige tilsynsmyndighed, Statsforvaltningen, fast. Men selv om Statsforvaltningen har givet Region Syddanmark besked på at træffe en ny – og denne gang lovlig – afgørelse, så forventer regionen, at det vil tage fire måneder at træffe den nye afgørelse. Lovgivningens krav er ellers maksimalt en uge.

Præhospital

Efter BIOS-underskud på 42 mio. kr.: Tvivl om den fremtidige drift

BIOS tabte i 2015 i alt 42 mio. kr., og tabet er så stort, at selskabet ikke længere opfylder de lånebetingelser, som er aftalt med bankerne. Dermed er der ifølge selskabets revisorer betydelig usikkerhed forbundet med BIOS’ fremtidige drift. Det hollandske moderselskab har skudt et større millionbeløb i det danske datterselskab, men vil ikke garantere for dækning af fremtidige tab.

Brandvæsen

Sparekrav kan betyde voldsom reduktion af beredskabet i Slagelse

Hvis beredskabet i Slagelse skal leve op til politikernes sparekrav, så vil konsekvensen bliver en voldsom reduktion af det operative beredskab. Brandstationen i Skælskør skal således reduceres til hjælpestation, stationen i Slagelse får fire mand mindre på vagt, det frivillige beredskab nedlægges, seks køretøjer udgår og det forebyggende arbejde reduceres med en tredjedel.

Brandvæsen

Nordsjællandske kommuner annullerer beredskabsbesparelser via tilkøb

Det fælleskommunale Frederiksborg Brand & Redning ser ud til at få udvidet budgettet betydeligt. Egentlig var der lagt op til, at beredskabet skulle spare 25 pct. af budgettet, men de kraftige reduktioner i beredskabet, som en ny plan for risikobaseret dimensionering byggede på, får en række kommuner til at kompensere for besparelserne ved at tilkøbe et bedre beredskab. Det redder blandt andet brandstationen i Slangerup.

Præhospital

Falck skyder stort millionbeløb i Responce efter underskud og fejl i regnskab

I 2015 blev Responce opkøbt af Falck, og nu har redningskoncernen valgt at indskyde et større millionbeløb i Responce. Det sker efter af Responce fik underskud i 2015. Samtidig har Falck konstateret, at Responces regnskab for 2014 var behæftet med væsentlige fejl, som får Falck til at rette regnskabet, så der i 2014 reelt var et langt større underskud end hidtil anført – og en negativ egenkapital.

Brandvæsen

Socialdemokraterne: Kommunerne foreslog selv beredskabsbesparelserne

Det var kommunerne – og dermed beredskaberne – selv, som mente, at der kunne effektiviseres på beredskaberne. Derfor er det også kommunerne, som må tage initiativ til nye forhandlinger, hvis besparelserne skal annulleres. Sådan lyder meldingen fra Socialdemokraterne, og heller ikke hos Dansk Folkeparti er der opbakning til, at staten skal tage initiativ til at annullere besparelserne.