Falck må ikke købe norsk autohjælpsfirma

De norske konkurrencemyndigheder vil ikke godkende Falcks køb af det norske autohjælpsfirma Viking. Falcks eksisterende datterselskab i Norge og Viking er i dag de to største udbydere af autohjælp til det norske erhvervsmarked, og konkurrencemyndighederne frygter, at Falck/Viking og den største konkurrent simpelthen vil lave en stiltiende aftale om at dele markedet mellem sig – og dermed sætte konkurrencen ud af spil.

Konkurransetilsynet i Norge frygter, at en fusion mellem Falck og Viking vil føre til, at der sker en karteldannelse på autohjælpsmarkedet, idet Falck/Viking og den største konkurrent, NAF, vil kunne se det som mere fordelagtigt at dele markedet mellem sig end at konkurrere. Konkret mener Konkurransetilsynet, at det vil være en risiko for, at NAF får lov til at have markedet for autohjælpsabonnementer til private i fred, mens Falck/Viking til gengæld får erhvervsmarkedet for sig selv uden konkurrence fra NAF.

Under alle omstændigheder mener Konkurransetilsynet, at det samfundsøkonomiske tab ved den reducerede konkurrence vil overstige den samfundsmæssige gevinst ved fusionen, og tilsynet forudsiger, at en fusion mellem Falck og Viking vil føre til højere priser for forbrugerne uden at kvaliteten tilsvarende stiger – og at det i øvrigt vil blive svært for nye aktører at komme ind på markedet.

Allerede i juli varslede Konkurransetilsynet, at et indgreb mod Falcks opkøb kunne blive aktuelt, og Falck har efterfølgende givet Konkurransetilsynet tilsagn om en række ændringer i det planlagte opkøb, så de potentielt skadelige virkninger på konkurrencen kunne reduceres. De tilsagn, som Falck er kommet med, har imidlertid ifølge Konkurransetilsynet ikke været tilstrækkelige til at afbøde de negative effekter af opkøbet.

Falck har nu tre uger til at anke konkurrencemyndighedernes afgørelse.

Annonce